CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 19.11.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Dokončená rekonstrukce vodního náhonu v areálu Mlýnské doliny

Rožnov pod Radhoštěm – Téměř rok trvající rekonstrukce vodního náhonu v délce 800 metrů od vtokového objektu na Rožnovské Bečvě až po správní budovu muzea a to včetně obou rybníků v Mlýnské dolině a rybníku v Dřevěném městečku byla již, s ohledem na počasí, zdárně ukončena. Celková rekonstrukce vyšla na 8,2 miliónů korun (zdroje z Ministerstva kultury, zřizovatele muzea).

„Smluvní termín byl do konce roku 2014, ovšem s ohledem na příznivé klimatické podmínky v průběhu zimy se firmě podařilo práce zdárně dokončit v kratším termínu. Nebude tím již narušen průběh prohlídek v areálu Mlýnské doliny, který se otevírá návštěvníkům právě od 1. května a ukázky prací na vodních technických stavbách jsou závislé na funkčnosti tohoto díla“, uvedl Milan Gesierich, technický náměstek muzea.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - dokončení rekonstrukce vodního náhonu

Zajímavá je historie samotného náhonu. Mlýnský náhon, náročné a důmyslné technické dílo, poháněl již v roce 1507 dva mlýny postavené na periferii města Rožnova. Voda do něho byla vpuštěna stavidlem nad takzvaným horním splavem a byla vedena v délce necelých dvou kilometrů středem města až do jeho jižní části, kde stál vrchnostenský mlýn, později papírna. V severní části poháněla voda mlýn a později také pilu, která byla k mlýnu přistavěna. Sloužil déle než 400 let. Domácnosti z ní braly vodu na vaření, hospodyně v ní máchaly prádlo, hospodáři napájeli dobytek. Držely se tam ryby a raci. Koupaly se v ní děti. V dobách socialismu sloužil náhon jako zdroj užitkové vody pro objekty národního podniku Loana Rožnov, Severomoravské mlýny a pekárny a Vratimovské papírny v Rožnově, které byly posledním průmyslovým zařízením užívajícím strouhu. Pro náročnost a vysoké náklady na údržbu byla velká část náhonu kolem roku 1973 zasypána. V roce 1971 požádalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o zbylou část náhonu za účelem využití pro pohon historických objektů charakteru vodních staveb.
Dnešní část je zachována už jen v horní části – od vtoku z Bečvy po areál Valašského muzea. Napájí rybníčky v Mlýnské dolině a Dřevěném městečku a pohání technické stavby mlýn, valchu a hamr. Voda z náhonu také napájí potůček v městském parku a jezírko u společenského domu. Odtud se voda vrací podzemním kanálem opět do Bečvy.
V roce 1991 byl majetkově vodní náhon vrácen původnímu majiteli. Téměř po dvaceti letech se podařilo Valašskému muzeu náhon odkoupit od jeho dědiců.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - dokončení rekonstrukce vodního náhonu

Areál Mlýnské doliny je otevřen sezónně, od 1. května do 30. září. Možné jsou prohlídky pouze s průvodcem. Tento nejmladší a nejmenší areál muzea (zahrnuje 9 staveb, z toho jsou 4 na vodní pohon) byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1982.

KONTAKTY:
Ing. Milan Gesierich, technický náměstek muzea; gesierich@vmp.cz; +420 571 757 145
Ing. Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti; valickova@vmp.cz; +420 571 757 173

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Palackého 147; 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; tel: +420 571 757 111; e-mail: muzeum@vmp.cz; www.vmp.cz

Ing. Petra Valíčková
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
pracovník vztahů k veřejnosti

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY


 
Zveřejněno 01.05.2014 v 12:11 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY