CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 07.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Dům evropského setkávání - Geschaderův dům

Stručná historie:

Geschaderův dům je jeden z několika v klasickém slohu postavených historických a pod ochranou Památkové péče stojících domů ve městě. Tato Barokní klasická stavba vyzdobená dórskými sloupy a mansardovou střechou se stala bezesporu součástí velmi rozmanité městské historie.
Tento dům byl po rozpuštění kláštera Dominikánského řádu na konci 18. století postaven v nynějším vzhledu pro bohatého perníkářského mistra Mathiase Geschadera.
V první polovině 19. století koupil tento dům zdejší vrchní poštmistr Tersch, jehož rodina hrála v dějinách města koncem 19. a na začátku 20. století v tehdejším Šumperku důležitou roli.
Tato měšťanská stavba sloužila nejprve jako dům nájemní, kde bydleli různí nájemníci. Měnila také často své majitele. Tím posledním majitelem byl Alois Dobner. Ten ale zadlužený dům dne 21. února 1901 prodal za 30 481 Korun městu. Městská správa převzala rovněž dluhy ve výši 14 000 Korun.
Po koupi budovy nechalo město provést nejnutnější opravy. Dům pak sloužil i nadále jako nájemní dům a později také i jiným účelům. V roce 1901 zde byla zřízena i školní kuchyně tehdejšího "Ženského spolku ".
Během první světové války sídlil v budově Úřad pro válečné hospodářství. Později zde umístila správa města muzejní sbírky, které se dosud provizorně nacházely v jižním křídle klášterní budovy.
V roce 1921 byl tento dům díky záslužné iniciativě tehdejšího v roce 1896 v Šumperku narozeného muzejního správce a městského archiváře Franze Harrera úplně předán k dispozici městskému muzeu. U příležitosti Kulturního týdne bylo dne 2. července 1921 v tomto domě muzeum slavnostně otevřeno. Tomuto účelu sloužila tato cenná budova nepřetržitě až do konce druhé světové války.
Po osvobození v roce 1945 došlo k opravě střechy, neboť byla na konci války explozí granátu těžce poškozena. V roce 1946 bylo v Geschaderově domě nové uspořádání muzejních sbírek. definitivně ukončeno.
Městské muzeum užívalo tento historický dům až do roku 1959. Potom byly v roce 1960 rozsáhlé muzejní sbírky přemístěny do jiného objektu a Geschaderův dům byl po stavební rekonstrukci dán k disposici Okresnímu archivu.
Tento stav trval až do konce roku 1984 když také Okresní archiv obdržel novou budovu. Od roku 1989 byl dům prázdný Tento nevyužitý objekt byl nabízen různým organizacím s podmínkou že provedou nutné opravy.
Dne 24.května 1991 byl Geschaderův dům předán městu. Byl nejvyšší čas pro konečné řešení záměru tuto bývalou stavební památku co nejlépe využít. Představy se sjednotily v tom, že tento dům by se měl stát Evropským domem setkání. Toto místo by se mělo státi též sídlem Společnosti německo - českého setkávání v Šumperk - Jeseníky a středisko německé menšiny a místem setkávání německých a českých obyvatel Severní Moravy.
Na tomto záměru renovace se podílelo Ministerstvo vnitra Německé spolkové republiky částkou 6,6 miliónů Kč, Ministerstvo kultury České republiky 2,5 miliony Kč a město Šumperk se 6,4 miliony Kč. Dalších půl milionu Kč tvořily dary jednotlivých dárců a příznivců.
V srpnu 1993 předložila projekční kancelář STUDIO 2001 ing. Arch.M. Tempír a spol. v Zábřehu na Moravě návrh na rekonstrukci domu. Podle tohoto projektu pak stavební firma Ing. Jaroslav Vymazal z Olomouce v letech 1994 a 1995 renovací práce dokončila. Měla býti při tom zachována autenticita objektu a mimo to také provedeno restaurování zbytku odhalené klasicistické malby.

V nově restaurovaném historickém objektu se nacházejí moderně vybavené zasedací prostory, přednáškový sál s videem a s televizí. V poschodí je mimo to umístěna německá knihovna. Její kmenový stav čítá nyní již více jako 5000 německých knih krásné, klasické a politické literatury.
Dům slouží také jako středisko patronátních měst Bad Hersfeld v Německé spolkové republice a Maarsen v Holadsku, s kterými město Šumperk udržuje úzké styky.
V současné době má své působiště v Geschaderově domě také Severo - Moravský Euroregion.

Navštivte během Vašeho pobytu v našem městě také Středisko setkávání a německou knihovnu v Geschaderově domě.

V knihovně najdete :
- Německé časopisy a noviny
- Periodika dřívějších německých obyvatel z Jesenicka
- Informace o historii dřívějších německých osad,obcí a vesnic v oblasti Jeseníků
- Pomoc pro ty, kteří hledají informace o svých předcích v naší krajině
- Doporučení pro výlety po dobře značených, zajímavých a důležitých turistických cestách
v pohoří Pradědu.
- Informace o ubytování a o možnostech pobytu v našem městě a v jeho okolí.

Návštěvní doba v knihovně:
- každý čtvrtek od 9.00 do 11,30 hod., odpoledne od 13.00 do 15.00 hod.
V případě nutnosti na základě telefonické dohody.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům evropského setkávání - Geschaderův dům
Kladská 1
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 215 142
(+420) 737 505 985
fax: (+420) 583 215 142
Expozice v interiéru Geschaderova domu
Expozice v interiéru Geschaderova domu

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

 • Severní šířka: 49° 57´ 51.96¨
 • Východní délka: 16° 58´ 12.96¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 320.00 m

AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 10.07.2007 v 16:15 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY