CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Sobota 15.05.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Kdo je kdo v hnutí Greenways

České Greenways


Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je největší českou environmentální nadací.

Cílem Nadace Partnerství je podporovat rozvoj občanské společnosti prostřednictvím iniciativ a projektů zlepšujících životní prostředí, rozvoj regionů a místních komunit. Nadace využívá program Zelené stezky/ Greenways jako efektivní nástroj na podporu projektů propojujících péči o přírodní a kulturní dědictví s udržitelným využíváním místních zdrojů a posilováním komunit.


Program Greenways Zelené stezky

Zelené stezky/Greenways je grantový a asistenční program Nadace Partnerství založený na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci projektů a iniciativ, blízkých poslání tohoto programu.

www.greenways.info


Obecně prospěšná společnost (ops) Partnerství

Je dceřinou společností Nadace Partnerství, založenou za účelem poskytování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj. Současně je nositelem a koordinátorem Moravských vinařských stezek - nejrozsáhlejšího projektu Greenways ve střední Evropě.

Greenways Travel Club

Je místním touroperátorem s výhradním právem použití chráněné známky Greenways v ČR. Zabezpečuje tvorbu a nabídku služeb pro turisty na Greenways Praha-Vídeň, Moravských vinařských stezkách a Greenways Krakow-Morava-Vídeň. Greenways Travel Club je stálým a významným sponzorem programu Greenways.


Občanské sdružení Greenways Praha-Vídeň

Vzniklo v roce 2001 jako sdružení různých, zejména neziskových organizací, za účelem rozvoje koridoru mezi Prahou a Vídní. Sdružení podporuje spolupráci členů při uskutečňování společných projektů, informuje o kulturních a turistických akcích na trase a podílí se na turistickém produktu Greenways Praha Vídeň.


Sdružení Cyklistická stezka Brno-Vídeň

Je sdružením obcí a dalších subjektů se společným cílem rozvoje Cyklistické stezky Brno Vídeň. Sdružení uskutečňuje vlastní projekty pro zlepšování infrastruktury a vybavenosti stezky, podporuje rozvoj šetrné turistiky a spoluúčast podnikatelů v celém koridoru mezi Brnem a státní hranicí s Rakouskem. Cyklistická stezka je zároveň částí Greenways Krakow-Morava-Vídeň.


Spolek obcí mikroregionu Poodří

Spolek tvoří 10 obcí v povodí řeky Odry. Cílem spolku je všestranný rozvoj mikroregionu a členských obcí. Od roku 2002 je Poodří garantem projektu Greenways Krakow-Morava-Vídeň v úseku od polských hranic po Jihomoravský kraj.

Další partneři programu Greenways

Do programu Zelené stezky/ Greenways se mohou zapojit organizace, obce a podnikatelé, nebo jejich sdružení, kteří svou činností a svými projekty naplňují poslání a cíle programu.

Žádost o zapojení do programu je současně návrhem dohody o partnerství a spolupráci s programem Zelené stezky - Greenways.

K 1.dubnu 2003 byly oficiálními partnery programu Zelené stezky Greenways tyto organizace:
 • Společnost pro Jizerské hory, O.P.S.
 • Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
 • Ekocentrum Brno
 • Sdružení cyklistická stezka Brno Vídeň
 • Rožmberk, obecně prospěšná společnost

Středoevropské Greenways

Dlouhodobá spolupráce Nadace Partnerství se sesterskými nadacemi v Polsku, Maďarsku a na Slovensku byla od roku 1997 formalizována do podoby konsorcia Environmental Partnership for Central Europe. Všechny čtyři sesterské nadace konsorcia úzce spolupracují v rámci společných programů a ročně uskutečňují několik společných setkání na různých úrovních. Jedním ze společných programů je Central European Greenways.

Iniciativa Central European Greenways je od roku 2002 řádným členem Evropské asociace Greenways.


Evropská Asociace Greenways

V květnu 1997 bylo v rámci První evropské konference o šetrné dopravě a opuštěných železnicích ve Val-Die v Belgii rozhodnuto o založení Evropského sdružení Greenways European Greenways Association. Zakládající shromáždění tohoto sdružení se konalo v Namur v Belgii 8. 1. 1998. Statut byl podepsán sedmnácti reprezentanty institucí a sdružení ze šesti evropských zemí.

Evropská asociace Greenways chce
 • být koordinátorem evropských Greenways, podporovat jejich spojení a spolupráci mezi nimi
 • přispívat k aktivnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu
 • podporovat rozvoj venkova, aktivní turistiku a místní zaměstnanost
 • sbližovat občany a posilovat dobré vztahy mezi nimi
 • znovu sblížit Evropany s jejich přírodním a kulturním prostředím

Greenways v USA

Spojené státy Americké jsou kolébkou myšlenky Greenways. V zemi existují stovky organizací a projektů, které na mnoha úrovních spolupracují. Zastřešující institucí je nezisková organizace Stezky na opuštěných tratích Rails-to-Trails Conservancy, vytvořená pro obohacení komunit a krajiny a pro vytváření národní sítě veřejných stezek vedoucích po bývalých železničních tratích.

RTC rovněž provozuje informační server o stezkách v USA na stránkách http://www.trailsandgreenways.org, které jsou hlavním portálem k informacím o amerických Greenways. Zde můžete najít praktické informace o novinkách na stezkách, o nabídce technické pomoci při jejich realizaci, údržbě a propagaci, obsáhlou knihovnu, on-line databázi projektů, projektové studie, abstrakty přednášek a prezentací nebo také manuál pro tvorbu stezek. Dále jsou zde k dispozici kontakty na organizace, zabývající se Greenways, kalendář akcí a diskusní skupiny. RTC rovněž publikuje svůj časopis Rails to Trails a pořádá pravidelné mezinárodní konference o Greenways.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://kmw.greenways.info

Typ záznamu: Cyklotrasa Greenways
AKTUALIZACE: Petr Vlk org. 2, 02.02.2004 v 12:56 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY