CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pondělí 18.11.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

POLIČKA: Průzkum turistických možností

Na období letní turistické sezóny připravilo poličské Informační centrum dotazníkový průzkum turistických možností Města Poličky.

Průzkum, který poprvé provedlo Informační centrum v roce 1999, bude probíhat v měsících červen až srpen. Cílem dotazníkového šetření je získat odpovědi na otázky spojené s návštěvností města, s nabídkou a kvalitou zde poskytovaných služeb a informace, které nám pomohou při sestavování marketingového plánu celoroční propagace města v cestovním ruchu. Pro věrohodnost výsledků průzkumu jsme stanovili minimální počet dotazovaných na 350 osob, což by mělo odpovídat standardní cca 5% chybě.

Z výsledků šetření, které uskutečnilo naše Informační centrum před 6 lety v roce 1999 mj. vyplynulo, že většina návštěvníků (81%) se v Poličce zdržela pouze 1 den, přičemž pouhých 7% z dotazovaných turistů bylo ubytovaných přímo v Poličce a 52% v soukromí u přátel a příbuzných. Nejčastěji turisté v roce 1999 do Poličky cestovali autem (65%) a téměř polovina dotázaných navštívila město poprvé. Cílem jejich zájmu byla převážně návštěva památek (62%) a informace o Poličce návštěvníci čerpali nejvíce od známých a příbuzných (42%) a pouze 6% z internetu. V rámci dotazování na spokojenost se službami byli návštěvníci nejspokojenější s nabídkou stravování (86 %) a službami IC (89%). Méně spokojeni byli návštěvníci s možností veřejné dopravy do Poličky, či nočním životem. Dotazníkového průzkumu se tehdy zúčastnilo 150 respondentů, což v sobě zahrnovalo pravděpodobnost vyšší než standardní 5% chyby.

V rámci plánovaného průzkumu na letošní turistickou sezónu 2005 jsme některé otázky, vzhledem k výsledkům z minulého šetření, pozměnili či vypustili za účelem zpřesnění a zjištění nových informací. K novým otázkám tak např. patří: Přicestoval(a) jste sám/ s partnerem/ s rodinou ....? Pro ty co jen projíždí je otázka: Odkud jste přijel a kam z Poličky pojedete? A zajímá nás v dotazníku i odpověď na otázku: Které služby jste v Poličce využil? Vzhledem ke změnám v posledních 6 letech např. v podobě rozšíření ubytovací kapacity v Poličce, či všeobecnému vzrůstu počtu uživatelů internetu předvídáme i místy odlišné výsledky výzkumu v porovnání s rokem 1999. Naopak věříme, že výsledky průzkumu dokážeme v budoucnu opět kvalitně zhodnotit.

Mgr. Jan Matouš
Polička

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 19.04.2005 v 16:06 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY