CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
sobota 11.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Krótka charakterystyka struktury zdrojów

Państwowe sanatorium lecznicze Karlova Studánka
obr1

Karlova Studánka jest uzdrowiskiem w centralnej części pasma Hrubý Jeseník, który należy do paleozoicznego sileziku. Chodzi o krystaliczne dewońskie łupki w płytach vrbeńskich sklepienia dezéńskiego. W nich są na terenie miejscowości Karlova Studánka najważniejsze muskowitowe fility i bugle z grafitem. Na północ od Karlovej Studánki tworzy masyw skalny blastomilonity i metagranitoidy. Dezéńskie sklepienie pasma Hrubý Jeseník na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu złamało się na płytę Praděda i płytę Orlíka. Powstały w ten sposób osuw zwany "bělský zlom" w kierunku NW - SE sięga do uzdrowiska Karlova Studánka, gdzie powstały ogromne deluwialne i deluwiofluwialne sedymenty. Całe pasmo Hrubý Jeseník jest pokryte poprzecznymi osuwami, przy czym wykorzystanie naturalnych źródeł leczniczych w miejscowości Karlova Studánka opiera się o wykorzystywanie systemu źródeł węglanowych wód mineralnych osuwu bělský zlom, który ciągnie się z Bruntála, przez Karlovą Studánkę, Vidly, miejscowość Běla do Uzdrowiska Lipová do polskiego Lądka Zdroju.

obr2

Sposób powstania i geneza wód podziemnych z kompletnym składem chemicznym w rejonie uzdrowiska Karlova Studánka oraz pasma Hrubý Jeseník wynika z przedstawionej struktury geologicznej szczelinowego, przepuszczalnego, eksponowanego tektonicznie i mało aktywnego chemicznie kompleksu różnych, różnorodnych petrograficznie metamorfitów opisanego krystalinikum. Powstawanie dwutlenku węgla jest związane z dobrzmiewającą aktywnością wulkaniczną regionu Bruntálska, przy tym CO2 nasyca wody w szczelinach wypływając z głębokich zaburzeń tektonicznych osuwu bělský zlom, gdzie jest akumulowany. CO2 w nadmiarze zwiększa zdolności rozpuszczające mineralnej wody węglanowej a wodzie węglanowej towarzyszy w nadmiarze również spontaniczny gazowy składnik CO2. Te wody węglanowe są wodami aberracyjnymi utrudnionego obiegu grupy wód petrogennych silikatogennych, mieszającymi się z wodami pochodzenia atmosferycznego. Wody atmosferyczne w osuwie bělský zlom schodzą do głębokości 100 - 200 m, dlatego są stosunkowo długo poddawane procesom mineralizacyjnym. W efekcie jest możliwe łatwiejsze przechodzenie jonów do roztworu wodnego.

obr3

Tektoniczne zaburzenia masywu osuwem bělský zlom umożliwia przemieszczanie juwenilnego dwutlenku węgla z młodego wulkanizmu młodszego trzeciorzędu i czwartorzędu regionu Bruntálska. Stosunkowo mało plastycznych kwarcytów w okolicy uzdrowiska Karlova Studánka wynika z kruszenia masywu skalnego. Zwiększa to przepuszczalność szczelinową kompleksu skał do głębokości ok. 200 m. Dlatego, w wyniku intensywnych opadów w tutejszych górach, oprócz wód pierwotnych pod powierzchnią masywu skalnego i w strefie formacji powierzchniowych powstają wody wtórne strefy aktywnej cyrkulacji wody.

obr4

Pierwotne źródła naturalnych wód mineralnych były ujmowane w miejscach torfowisk w miejscowości Karlova Studánka (torf powierzchniowy w tych miejscach tłumi swobodne wydzielanie dwutlenku węgla, co wywołuje większe nasycenie wody mineralnej dwutlenkiem węgla).

obr5

Jako pierwsze odkryto źródło Maksymilian - 1780, następnie w 1802 roku źródło Karola, w r. 1812 źródło Antonina, w r. 1862 źródło Wilhelma, w r. 1928 źródło Bez nazwy, w r. 1929 źródło Trubačův - Trubkový pramen, w r. 1931 źródło Norberta. Wymienione źródła były naturalnymi źródłami powierzchniowymi, które w historii były ujmowane i wykorzystywane (aż do 1966 roku) z kopanych studni (pionowych szybów) z głębokości 10 - 20 m. W latach 50 i 60 XX wieku (w ramach długofalowego rozpoznania hydrogeologicznego) wykonano szereg głębokich odwiertów aż do poziomu 200m pod powierzchnią, z których, z głębokości 126 m, jest do tej pory wykorzystywany otwór S2A - źródło Petr (które wybudowano dla zastąpienia zniszczonego i skorodowanego otworu S2 z 1952 r.). Z lat 60, kiedy osprzęt odwiertów był zabezpieczany szalowaniem sklejkowym (klejone drewniane rury, z przepuszczalnymi ścianami) do dnia dzisiejszego jest również wykorzystywany odwiert S7 - źródło Vladimír o głębokości 117,8 m.

obr6

Uwaga: Przegląd o mieście uzdrowiskowym Karlova Studánka, linii tektonicznej tworzącej drogę wyjścia dla wody mineralnej i dwutlenku węgla oraz miejscach poszczególnych odwiertów przedstawia mapa hydrogeologiczna miejscowości Karlova Studánka Ing. RNDr. Vladimíra Pelikána.

obr7

Historyczny załącznik ilustruje historyczne postacie, imionami których były kiedyś nazywane źródła w uzdrowisku.

Źródło Maksymilian

Źródło Karol

Źródło Antonín

Źródło Wilhelm

Źródło Bezejmenný

Źródło Trubačova díra

Źródło Norbert

Źródło Vladimír

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 16.07.2004 v 12:46 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY