CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 23.07.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Informace obecního úřadu Bohuslavice

Upozornění pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P

1) Zákonem č.360/1999 Sb., došlo ke komplexní úpravě poskytování mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené.

2) Nová právní úprava týkající se mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené nabývá platnosti dne 1. července 2000.

3) Platnost průkazu
Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1.červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2001.

4) Výměna
Výměny průkazů budou v souladu s čl.XV.(přechodná ustanovení) zákona č. 360/1999 Sb. probíhat od 1. července 2000 do 30.prosince 2001. Výměnu pro držitele mimořádných výhod s trvalým bydlištěm v okrese Opava provádí Okresní úřad Opava, referát sociálních věcí, pracoviště ul. Janská 2.

5) Poplatky za vydání průkazu
Za vydání průkazu je stanoven poplatek ve výši 30,-Kč (dle zákona č. 366/1992 Sb. o správních poplatcích). Za vydání nového průkazu z důvodu zničení či ztráty průkazu 50,-Kč.

6) Zaplacení poplatku
Úhradu poplatku lze provést v úřední dny v pokladně Okresního úřadu Opava, Bezručovo nám. 14, nebo poštovní poukázkou, kterou je možno vyzvednout na:
- obecním, městském úřadě v místě bydliště,
- okresním úřadě referátu sociálních věcí, pracoviště ul. Janská 2, Opava
- okresním úřadě, Bezručovo nám. 14, Opava

7) Doklady potřebné k vydání nového průkazu
Při výměně průkazu je třeba předložit starý průkaz, fotografii o rozměru 34 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, doklad o zaplacení poplatku.

8) Průkazy nebudou vyměňovány držitelům, kterým končí platnost průkazu před 31.12.2001. Těmto občanům bude vydán nový průkaz až po novém projednání a rozhodnutí, že nadále splňují podmínky pro přiznání mimořádných výhod. Výměna průkazů, jejichž platnost je neomezená, bude provedena v dohodnutém termínu s pracovnicí Okresního úřadu Opava (p.Zapletalová), Tel.: 553 690 163.

Žádáme držitele mimořádných výhod o dodržování uvedeného postupu při výměně průkazů, aby v období do 31.12.2001 nedocházelo ke zbytečnému zatěžování zdravotně postižených občanů i pracovnice okresního úřadu.

K převzetí průkazu je nutná přítomnost držitele z důvodu vlastnoručního podpisu (u nezaopatřených dětí - zákonný zástupce, u nesvéprávných - opatrovník stanovený soudem).

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bohuslavice

 
Zveřejněno 21.03.2003 v 15:16 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY