CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 21.05.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Nařízení obce č. 2 / 2001
Vyhlášení stavební uzávěry

Obec Šilheřovice

Rada obce v Šilheřovicích se na svém zasedání dne 19. 2. 2001 usnesla vydat na základě § 33 odst. 3 zákona č. 50 / 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon /, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích / obecní zřízení /, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení.

Článek 1

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 2. 2001 schválilo Změny 2 Územního plánu obce Šilheřovice. V tomto územním plánu je označena Plocha č. 12 jako "těžba 1 - Paseky" a Plocha č. 13 jako "těžba 2 - Paseky".

Článek 2

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 21. 11. 2000 a 14. 12. 2000 zařazení plochy pro lehký průmysl, včetně úprav komunikační sítě a řešení inženýrských sítí 1 : 10 000, zpracované Útvarem hlavního architekta Magistrátu Města Ostravy do Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice.
Ve Změně č. 3 požaduje vyřadit z návrhu průmyslovou a výrobní zónu a těžby na části území Paseky, a to mezi zemědělským areálem a navrženou dálnici D 47, kde byl těžební záměr využití ložiska těžebních jílů a štěrkopísků.

Článek 3

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 2. 2001 projednalo návrh stavební uzávěry na pozemcích označených jako Plocha č. 12 / těžba - Paseky / a Plocha č. 13 / těžba 2 - Paseky / dle článku l. Jedná se především o zákaz provozování těžeby jílů a těžby štěrkopísků na parcelách č. 1322 / 1, 1325 / 7, 1328 / 3 a 1326.

Článek 4

Důvodem vyhlášení stavební uzávěry je rozpracování Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice. Vyhlášení stavební uzávěry trvá do doby odvolání zastupitelstvem obce, které bude navazovat na rozhodnutí o schválení Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice.

Článek 5

Po dobu vyhlášení stavební uzávěry je povoleno obdělávání zemědělských pozemků stávajícím způsobem a zajišťování nezbytné údržby staveb na těchto pozemcích.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Toto Nařízení č. 2 / 2001 bylo vyvěšeno dne 20. 2. 2001 na Úřední desce obce Šilheřovice a nabývá okamžité účinností.

Mgr. Ludmila Janoschová starostka obce

Karel Machala
místostarosta obce

Vyvěšeno : 20.2.2001
Sňato : 15.3.2001

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice

 
Zveřejněno 11.02.2003 v 15:50 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY