CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Neděle 26.05.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 na obecním úřadě v Šilheřovicích

Obec Šilheřovice

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. navržený program zasedání zastupitelstva :

1. Zahájení, určení zapisovatele,usnášeníschopnost
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Návrh na prodej parcely č. 1715/9 Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. Návrh Rady Sdružení obcí H-P-S na prodej plynárenského zařízení
7. Rozpočtové úpravy na rok 2002
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2003
9. Rozpočet Sdružení obcí na rok 2003
10. Žádost TJ NH Ostrava o příspěvek na opravu zdi
11. Organizační řád orgánů obce
12. Zánik Sdružení obcí Moravskoslezského kraje
13. Informace z jednání Rady obce
_ Schválení dotace ve výši 15.000 Kč TJ Sokol Šilheřovice na zakoupení dresů
_ Žádost o vydání zákazu parkování osobních aut na ulici Zahradní
_ Oprava schodiště v budově č.p. 210
_ Prodloužení pronájmu obecní komunikace 1685 a 1309 Českým lesům, s.p. Hradec Králové
_ Žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka"
_ Inventarizace obecního majetku
_ Nástupiště u zastávky "Ricka"
14. Diskuze
15. Usnesení zasedání
16. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu : Mgr. M. Niedermeierová, R. Smolka

1.3. návrhovou komisi pro usnesení : J. Šeligová, J. Křesťan, K. Matuška

1.4. prodej parcely 1715/9 o výměře 73 m2 , oddělené z pozemku p.č. 1349 dle geometrického plánu č. 03 60 - 001/2002 za kupní cenu 13.140 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56

1.5. prodej plynárenského zařízení, které je vlastnictví Sdružení obcí H-P-S za nabídkovou cenu 40 000 000 Kč za plošnou plynofikaci a regulačních stanic za 50% stavebních nákladů Severomoravské plynárenské,a.s.

1.6. předložený návrh na rozpočtové úpravy pro rok 2002 (příl.č. 1).

1.7. návrh rozpočtu Sdružení obcí H-P-S na rok 2003 zveřejněný na úřední desce (příl. č. 2).

1.8. příspěvek na opravu zámecké zdi Tělovýchovné jednotě Nové hutě Ostrava ve výši 26 040 Kč s podmínkou doložení vyúčtování.

1.9. zánik sdružení obcí Moravskoslezského kraje

2. Zastupitelstvo obce pověřuje :

starostku obce k podepsání kupní smlouvy dle bodu č. 1.1.

3. Zastupitelstvo obce zvolilo :

do funkce člena Finančního výboru Ing. Martina Čecháčka

4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

předložený návrh Organizačního řádu.

5. Zastupitelstvo obce ukládá :

5.1. starostce obce zveřejnit doporučený návrh rozpočtu na rok 2003 na 15 dní na úřední desce.
5.2. Radě obce dopracovat v návrhu Organizačního řádu v články 9 a 15.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. předložené 3 varianty návrhů rozpočtu na rok 2003.
4.2. informaci o zvýšení nákupní ceny vody.
4.3. schválení dotace Radou obce Tělovýchovné jednotě Sokol 15.000 Kč na nákup dresů.
4.4. informaci o nutnosti opravy schodiště v budově č. 210.
4.5. prodloužení nájmu obecní komunikace Českým lesům,s.p. Hradec Králové.
4.6. žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka".

V Šilheřovicích, 2. 12. 2002

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r
starostka obce

Karel Machala, v.r.
starostka obce


 
Zveřejněno 11.02.2003 v 08:53 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY