CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Neděle 03.07.2022
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Podkrušnohoří má co nabídnout

Již od roku 1994 působí v regionu severozápadních Čech Podkrušnohorské informační centrum, které je sdružením právnických osob. Jak uvedl předseda sdružení Miroslav Foltýn, sdružení nejprve působilo v okrese Chomutov. Jeho aktivity postupně přerůstaly do sousedních okresů. V současné době je v něm dvacet členů, s mnoha dalšími subjekty velmi úzce spolupracuje.
V působnosti Podkrušnohorského informačního centra je deset informačních center, z nichž každé je vybaveno výpočetní technikou. Informační střediska jsou schopná poskytnout nejrůznější informace týkající se cestovního ruchu.
Miroslava Foltýna jsme se zeptali:
Co je největším problémem sdružení?
Neřeknu nic nového, když uvedu, že financování. To je ostatně problémem každé organizace, která chce něco dělat pro cestovní ruch. Nejprve jsme se finanční prostředky snažili získat v rámci našeho okresu, ve městech, od podnikatelů. Později k tomu přistoupila dohoda s městy, která začala v rámci svých možností některé projekty týkající se cestovního ruchu, financovat. To nám pomohlo k tomu, že i přes některé problémy se nám podařilo "zviditelnit” naši oblast. Tento způsob financování však nebyl možný stále. Města a obce potřebovaly řešit mnohé problémy, které na první pohled neměly co do činění s cestovním ruchem. Tam bylo také nutné finanční prostředky dát. Proto jsme začali hledat nové cesty. Jednou z nich jsou granty získávané na státní úrovni i z Evropské unie.
V současné době získáváme finanční prostředky ze třech zdrojů - z podnikatelského sektoru, z oblasti samosprávy a potom jsou to granty, o kterých jsem se již zmínil.
Díky tomu jsme schopni neustále přicházet s novými nabídkami, s novými aktivitami. Kromě základních věcí, jako je zajištění běžného chodu informačních center, se snažíme vyvíjet aktivity v rámci ediční činnosti a turistických produktů.
Všeobecně se ví, že vydání nejrůznějších katalogů je obrovskou finanční zátěží.
To je pravda. Dnes jde o dost vysoké finanční částky. Přesto jsme toho názoru, že bez katalogů to nejde. Právě proto, že jejich příprava a tisk jsou poměrně nákladné, je nutné, aby obsahovaly co nejvíce užitečných informací pro turisty i návštěvníky dané oblasti
Proto jsme přípravě katalogu, se kterým jsme se poprvé představili na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Praze, věnovali co největší péči.
Na šedesáti stranách se v něm představují tři okresy severozápadních Čech. Je v něm povídání o historii a zajímavostech, prezentují se zde produkty agroturistiky, zimní rekreace v podobě lyžařských škol, běžeckých tras. Jsou v něm uvedeni i naši partneři ze Svazu cestovního ruchu Deliteus, Beskydy-Valašsko a oblasti Saska.
Katalog jsme vydali v nákladu 6 000 ks v české, anglické a německé mutaci. V březnu se zúčastníme veletrhu cestovního ruchu v Berlíně, na kterém ho představíme také německému trhu.
Katalog jste vydali, co bude následovat?
V současné době pracujeme na marketingové studii cestovního ruchu pro celé území Euroregionu Krušnohoří, podílíme se na přípravě pilotního projektu strukturálního fondu pro oblast cestovního ruchu. Tento projekt by měl řešit území, které zahrnuje budoucí územně správní celky Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Koncem ledna jsme dokončili studii vedené krušnohorské lyžařské magistrály zaměřené na vytvoření turistické trasy, která by nezasahovala do oblastí vyžadujících zvýšenou ochranu přírody, kde se vyskytuje vzácná fauna a flora.
Po dohodě s Deliteem chceme pro příští rok připravit také společnou prezentaci severozápadních Čech jako významné turistické destinace na výstavách cestovního ruchu. Našim i zahraničním návštěvníkům máme co nabídnout.
Pokusíme se také získat nové finanční prostředky na vydání nového katalogu, který už bude zachycovat trendy ve vývoji turistiky v naší oblasti pro příští tisíciletí. Tyto trendy budou patrné po zpracování příslušné studie. Po vzoru regionu jižní Moravy chceme k problematice cestovního ruchu přistoupit koncepčně. Samozřejmě, že budeme velmi úzce spolupracovat se širokou odbornou veřejností a v neposlední řadě využijeme zkušenosti, které jsme již získali.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 15.03.1999
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY