CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 21.02.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Informace o dění v obci - duben 2019

Informace starosty obce k aktuálnímu dění v obci.

Poděkování

Děkuji všem myslivcům i ostatním občanům s dětmi, kteří se přes krajně nepříznivé počasí – celodopolední déšť – zúčastnili již tradiční akce – Ukliďme svět – Ukliďme Česko.

Je potěšitelné, že kolem potoků, kde jsme před léty začínali, již není dlouhá léta hromadící se odpad, zato kolem cest a letos i díky silným větrům na Rozvodí bylo jako v igelitovém království.

Nejhorší je však situace v oblasti pneumatik. Od loňského roku platí, že veškeré pneumatiky jsou povinny pneuservisy odebrat zdarma, a k tomu má každá větší obec či město sběrný dvůr. Tři plné kontejnery svědčí o nekončící bezohlednosti lidí. Uklízelo se i po rekonstrukcích. Udělat koupelnu a vše vysypat do příkopu či do lesa je pro některé stále řešením – krátkozrakým.

Zvláštní poděkování patří lučickým zahrádkářům a rybářům, kteří nejen uklidili obec, ale přivedli k úklidu i nejvíce dětí. Vzor je vždy nejlepší recept. Uklizená místa, kde právě kvetlo bezpočet fialek a jiných jarních květů nechť jsou tou nejcennější odměnou všem zapojeným i těm ostatním, kteří zřejmě kvůli dešti zůstali za branami svých obydlí.

Ještě jednou díky za obec, která je nás všech.

Eduard Kavala, starosta

.

Kanalizace Bělotín

Stav prací k 31. 3. 2019:

Položeno 15 km trubního vedení (z 18 km celkové délky). V zemi je 165 domovních šachet (z celkového počtu 295), v závěrečné fázi je stavba čistírny odpadních vod pod silničním mostem u rybníků. Uhrazeno je 45 mil. korun z celkové částky 127 mil.

Je třeba znovu zopakovat, že stavba je živý organismus – stále přicházejí nové a nové požadavky. V původním stavebním řízení bylo řešeno 245 přípojek. K dnešnímu dni je jich však vyprojektováno a bude realizováno 295 (což je nárůst o celých 20%). Většině přípojek již bylo vyřízeno povolení a byly bezplatně předány majitelům nemovitostí. Na povolení čeká posledních 15 přípojek.

V průběhu stavby je řešeno bezpočet kritických bodů v podobě křížení s ČD, (jen změna z protlaku na ražený tunel přinesla nárůst ceny o 1,5 mil. Kč) s nadoblastním vodovodem, bylo potřeba přeložit řadu tras – například obejít trávník fotbalového hřiště TJ Sokol Bělotín (aby nebyl zničen odvodněný trávník, souhlasila firma Haseo s vedením trasy po druhé straně potoka a tím se kladlo do trojnásobných hloubek s pažením osazovaným vrtnou soupravou). Aby byl provoz méně energeticky náročný, přistoupili jsme na zrušení podpůrné vakuové stanice na nejdecké křižovatce, tím naopak muselo dojít k ukládání do větších hloubek. Velkým problémem dneška je také tolik potřebná manuální práce – firmy bojují s nedostatkem zkušených dělníků.

Od měsíce dubna bude vedle kladení potrubí zahájena rekultivace stavbou postižených pozemků.

Vlastní dobudovaní prací je ze všech výše uvedených důvodů posunuto na 31. 08. 2019. Již od prázdnin však bude systém postupně zprovozňován.

I. etapa – spodní konec až po nejdecké rozcestí

II. etapa – zbytek obce.

Za měsíc březen byly položeny 3 km potrubí a osazeno 50 šachet. Dodavatelská firma technologie kontrolovala šachty - mírný náklon některých šachet není na závadu a provozu nebrání.

Spolkový dům Kunčice

V rámci zkvalitnění zázemí pro konání obecních a spolkových aktivit byly v měsíci březnu nakoupeny nové čalouněné židle do sálu Spolkového domu v Kunčicích. Celkem je tedy v sále 100 nových židlí, 40 židlí je v záloze pro rozsáhlejší akce, židle byly vyměněny v knihovně i rozhlase a rovněž je za hostincem uloženo několik záložních židlí pro hasičsko zahrádkářskou klubovnu (dříve hostinec). V nejbližší době dojde k úpravám v knihovně a místnosti obecního rozhlasu.

Knihovna Nejdek

V měsíci dubnu a květnu dojde k přemístění obecní knihovny do prostor bývalé prodejny Jednoty v nejdecké Obecní škole. Žaluziové uzamykatelné skříně umožní nejen využívat místnost i mimo půjčovní dobu, ale pro čtenáře bude vytvořen důstojnější prostor, aby se pohodlně začetli a vybrali knihu dle svého gusta.
Z bývalé knihovny vznikne tolik potřebný příruční sklad, který v budově chybí.

Práce pod čapím hnízdem

V měsíci dubnu započaly práce na zateplení a nové fasádě i střeše domu č.p.185 – bývalá parní mlékárna – dnes 10 obecních bytů.
Vedle oken, fasády, střechy a vstupních dveří, dojde k novému zastřešení hospodářské části a bývalé ledny (dnes garáže), kde již dosluhuje vazba i plechová krytina. Vznikne tak prostor pro zbudování dvou půdních bytů. Ty nebudou z finančních důvodů letos realizovány.

Práce v parčíku Milník (u nádraží)

V měsíci březnu se naplno rozběhly práce v parčíku Milník u nádraží. Původní projekt – lávka, chodníky, stromy a květinové záhony bude doplněn o několik laviček zhotovených společným úsilím obecních zaměstnanců (vyřezané stromy), firmy Mosaic (pořez) a stolařství Zapalač a přibyla i elektřina (3 světla, osvětlení Českého lva a přípojka pro čerpadlo u studny). Dílo by mělo být v jarních měsících hotovo a s oteplením ještě nabídne zázemí dětem rodičů, kteří zaskočí k Židovi na pivko.

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 16.04.2019 v 09:52 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY