CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pondělí 16.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Vsetín se stal členem Asociace měst pro cyklisty

: Na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo města členství ve sdružení měst a obcí s názvem Asociace měst pro cyklisty. Vznik sdružení je vyvolán nutností spojit města podporující cyklistickou dopravu a uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek v této oblasti. V úterý 2. července v Praze došlo k přátelskému podpisu zakladatelské smlouvy mezi členskými městy, k nimž patří i Vsetín.

Přestože cyklistická doprava přináší velké množství výhod, setkává se v současnosti s mnoha omezeními a překážkami Proto se několik měst spojilo a společně založilo Asociaci měst pro cyklisty. Jejím cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře.

„Stejně jako ostatní města, která se postupně stávají členy asociace, se chceme i my aktivně podílet na naplňování jednotlivých opatření Cyklostrategie. Společnými kroky pak můžeme dosáhnout vyváženého podílu mezi automobilovou, cyklistickou, veřejnou a pěší dopravou,“ uvedl II. místostarosta Petr Kořenek.

Podle starostky Ivety Táborské Vsetín realizoval řadu kroků tímto směrem. „Tím posledním je schválení rozpočtového opatření na vypracování projektové dokumentace Cyklostezka Jasenice. Ta by měla být využita jak pro pravidelné jízdy obyvatel do zaměstnání, tak i pro rekreační jízdy turistů, bruslařů, běžců nebo lyžařů. Hlavní trasa vedoucí po bývalé železniční trati do areálu Zbrojovky by měla být dokončena do listopadu příštího roku.“

Asociace měst pro cyklisty bude v rámci svého poslání plnit úkoly, vyvíjet iniciativy a úzce spolupracovat s národním cyklokoordinátorem, se Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi, realizovat projekty a informační kampaně, provádět vzdělávání v oblasti plánování rozvoje cyklistické dopravy a městské mobility a řadu dalších činností.

„Plně se ztotožňujeme s tím, že každé město má určitou míru potenciálu být cyklistické. Všude se totiž najde větší či menší část obyvatel, kteří jízdní kolo chtějí používat každý den nebo jen občas, avšak z mnoha důvodů nemohou. Proto podporujeme tuto asociaci právě formou členství,“ zdůvodňuje členství Vsetína v nově vzniklé asociaci II. místostarosta Petr Kořenek.

„Chceme, aby cyklistická doprava byla součástí všech dopravních řešení a tato řešení byla kvalitní, smysluplná a aby finanční náklady na ně byly vynaloženy co nejefektivněji,“ uvedla starostka města Iveta Táborská.

Předmětem činnosti Asociace bude:
1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho jednotlivými složkami.
2. Podpora rozvoje cykloturistiky.
3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření.
4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy.
5. PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky.
6. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility.
7. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních procyklistických opatření a aktivit v členských městech formou projektů, realizovaných Asociací anebo členy.
Roční poplatek za členství v Asociaci je odstupňován podle počtu obyvatel zapojeného města. Pro Vsetín činí výše poplatku 10 tisíc korun ročně.

Zpracovala: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667

DALŠÍ INFORMACE: Vsetín
Zveřejněno 09.07.2013 v 16:25 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY