CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Středa 15.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska

Postupné vydávání dalších dílů videoencyklopedie

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl I. - Západní Čechy

VHS - 1 hod. 54 min. (1994) Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 130s. Párové figurální tance - mající více pohybových tanečních motivů různého druhu, spojených do určité formy tance. Kolové tance - párové tance, založené na jednom typizovaném kroku, neustále opakovaném (typ polky, valčíku...). Točivé (vířivé) - párové tance jejichž integrální součástí je točení na jednom místě. Kolo - název používaný pro tance s uzavřenou kruhovou formou, za účasti více osob i obojího pohlaví.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Chodsko
B. Klatovsko
C. Plzeňsko - jižní část
D. Plzeňsko - západní oblast I. (Stříbrsko)
E. Plzeňsko - západní oblast II. (Nýřansko)
F. Plzeňsko - severní oblast (Plasko a Kralovicko)
G. Chebsko, Plánsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VIII. - Valašsko

VHS - 2 hod. 51 min. (1994) Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ - ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 110s. Na videokazetě jsou v tancích zachyceny všechny podoblasti Valašska. Při výběru tanců byla kladena především váha na tance točivé, které patří k nejstarším párovým tancům na Valašsku. Většinu ostatních tanců tvoří tzv. tance figurální, tančené na jedinou taneční píseň, s pevnou vazbou jednotlivých tanečních figur na hudební motivy písně.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Severní Valašsko
B. Střední Valašsko
C. Jižní Valašsko
D. Valašský odzemek a obuškový

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VII. Slovácko část 1.

Přepis z VHS na DVD - 2 hod. 20 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 218s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Moravské Kopanice - O tancích z Moravských Kopanic, Březové u Uherského Brodu, Strání a Květné
B. Horňácko - O tancích z Horňácka
C. Luhačovické Zálesí - O tancích z Luhačovického Zálesí

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Slovácko - část 2.

VHS - 2 hod. 55 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 234s.
Obsah - hlavní kapitoly:
D. Uherskobrodsko - O tancích z Uherskobrodska
E. Uherskohradišsko s Napajedelskem a Uherskoostrožskem - O tancích z Uherskohradišťska s Napajedelskem, Bílovickem a Uherskoostrožskem
F. Veselsko s Moravskopíseckem a Bzeneckem - O tancích z Veselska s Moravskopíseckem a Bzeneckem
G. Strážnicko - O tancích ze Strážnicka
H. Kyjovsko - O tancích z Kyjovska

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Slovácko - část 3.

VHS - 1 hod. 30 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 111s.
Obsah - hlavní kapitoly:
I. Hanácké Slovácko - O hanácko-slováckých tancích
J. Podluží a tance Moravských Chorvatů
O tancích na Podluží
O tancích Moravských Chorvatů

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl II. Jižní Čechy

VHS - 1 hod. 37 min. (1995)
Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997)publikace 158s.
Do této série audiovizuální dokumentace českých lidových tanců byly zařazeny ukázky taneční tradice z nejrůznějších oblastí historicky vymezených jihočeských krajů, v jejichž dobovém rámci se ustálila osobitá forma zdejších lidových tanců.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Prácheňsko
B. Milevsko
C. Táborsko
D. Blata
E. Doudlebsko
F. Českokrumlovsko

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl IX. Lašsko

DVD - 2 hod. 46 min. (1996)
Zdenka jelínková, Lenka Eliašová, Ludmila Fizková, Eliška Krejčiříková, Věra Šejvlová, Věra Šimková - POPISY TANCŮ ke stejné videokazetě (1996), publikace 192s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Lašsku
A. Valašsko - lašské pomezí
B. Horské Lašsko
C. Nížinné Lašsko
D. Štrambersko
E. Lašský skok
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Brněnsko - část 1.

VHS, DVD - 2 hod. 39 min. (1997)
Doprovodná publikace: Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 217s.
Pojem Brněnsko se vztahuje především na nejbližší okolí Brna. Někdy se však hovoří i o "širším" Brněnsku, které pak představuje širší prstencovitě rozložené území, sahající ne severovýchod až po okraje Drahánské vysočiny, dále k Vyškovu, Slavkovu u Brna, na jih ke Kloboukám u Brna a západně k Rosicím, Oslavanům a Ivančicím.
Brněnsko užší i širší tvoří z hlediska lidového kroje, ale také co do písní a tanců, hudby a zvyků zcela osobitou oblast, která pro množství "hanakismů" bývá nazývána i krajem brněnských hanáků.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec v Brně a na Brněnsku
A. Brněnská předměstí
B. Širší Brněnsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Haná - část 2.

DVD - 3 hod. 3 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 214s
Haná - význačná národopisná oblast s bohatou lidovou kulturou starobylých rysů a s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklorem a zvykoslovím. Z jejího středu se v minulosti šířily kulturní proudy, které zasahovaly zvláště v hudbě a tanci i oblasti okolní (Brněnsko, oblast Hanáckých Slováků, Horácko, částečně i Valašsko). Ovlivňovaly nejen lidový hudební a taneční projev, ale pronikaly i do hudby umělé. V určitém období - konec 16. a v 17. - 18. století - ovlivňovaly dokonce i hudební cítění a vkus vzdělané společnosti a kulturní život vyšších kruhů. Četné doklady o tom jsou v zámeckých, muzejních aj. sbírkách a archivech.
Nejstarším a nejtypičtějším hanáckým tancem je podnes známá c ó f a v á.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Hané
A. Střední Haná (Tovačovsko, Prostějovsko, část Přerovska)
B. Jižní Haná (Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko)
C. Severní Haná (Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko, Šumpersko)
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl X. Slezsko

VHS - 2 hod. 44 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková, Anna Buroňová s použitím popisů Svatavy Bohušové, Boleslava Slováčka - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 188s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Goralská oblast
B. Moravsko-slezské pomezí
C. Třinecko
D. Těšínsko (užší)
E. Orlovsko (širší Těšínsko)
F. Bohumínsko (širší Těšínsko)
G. Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Malá Haná a Záhoří část 3.

VHS - 2 hod. 20 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 165s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Tanec v okrajových částech Hané
A. Malá Haná - nížinná oblast
B. Malá Haná - horská oblast (Drahanská vrchovina)
C. Lipenské a Hostýnské Záhoří
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Publikace Dr. Jan Poláček - Slovácké pěsničky V. - VII.

Pátý až sedmý díl reprintu Slováckých pěsniček vydaných Slováckým krúžkem v Brně. Lze koupit puze jako sadu V. - VII. dílu.
(aktualizace 18.8.2009)

Milan Zelinka
e-mail: spfvb@quick.cz
Folklornet

Zveřejněno 11.04.2009 v 09:46 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY