CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 13.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie místní části Veselí

Místní jméno Veselí vyjadřuje přání, aby se v takové osadě žilo lidem dobře, spokojeně a vesele, nebo je spojeno s nějakým místním jevem, který tuto spokojenost a radost vyvolává. Od roku 1949 patřila k Veselí osada Vacetín, která byla v minulosti spojena se Svinovem. V roce 1976 bylo Veselí připojeno jako místní část k Pavlovu.

Veselí s katastrem o rozloze 601 ha (po připojení Vacetína) tvoří nejjižnější cíp okresu Šumperk (dříve ještě s Vranovou a Bezděkovem nad Třebůvkou i okresu Zábřeh). V tomto katastru mají převahu lesy a kopce Bouzovské vrchoviny. Ves (střední nadmořská výška 430 m) leží u silnice z Mohelnice na jihozápad do údolí řeky Třebůvky.

Byla to vždy velmi malá vesnička. V roce 1900 dosáhla určitého vrcholu s 219 obyvateli v 28 domech, potom však počet obyvatel stále klesal až na 159 osob ve 45 domech v roce 1950, tehdy již včetně připojeného Vacetína, a na přesně 100 osob ve 31 obydlených domech při posledním sčítání v roce 1991 . Byla to vždy čistě česká vesnice.

Veselí se připomíná prvně roku 1323. Zpočátku bylo zřejmě vlastnicky rozděleno na dvě části, ale již ke konci 14. století patřilo k hradu Bouzov. V 15. a 16. století se objevuje tato ves u líšnického statku a roku 1575 je zmiňována jako příslušenství statku Vranová, resp. té jeho části, která byla v roce 1727 připojena k panství Žádlovice; u něho pak zůstala až do roku 1848. Po třicetileté válce tu bylo jen pět usedlíků a jedna poustka, ale roku 1834 žilo ve Veselí již 215 obyvatel a bylo tu 21 domů. Samostatnou školu získala obec až roku 1888.

Po zrušení poddanství připadlo Veselí k soudnímu okresu Mohelnice v politickém okrese Zábřeh. Byla to zemědělská ves s pozemky dvora žádlovického velkostatku, které byly již před rokem 1918 pronajímány; za první pozemkové reformy byl tento bývalý dvůr úplně rozparcelován. Tehdy si v obci zajistila téměř monopolní vliv agrární strana. Veselí patřilo k těm výjimečným obcím, kde za první republiky získala na svoji stranu většinu věřících nová československá církev. V roce 1938 se po mnichovské dohodě ocitlo Veselí u nových státních hranic s říšskoněmeckou župou Sudety a zároveň bylo s ostatními neobsazenými obcemi na Lošticku připojeno k okresu Litovel. Za okupace patřila tato ves k jednomu z útočišť partyzánů na Bouzovsku.

Po květnu 1945 se Veselí vrátilo opět k tehdejšímu okresu Zábřeh. JZD zde bylo založeno až v roce 1957, o tři roky později se spojilo s JZD Pavlov a s ním se dostalo v roce 1974 do komplexu zemědělského družstva Loštice. Ve Veselí byla zrušena škola, potom i hostinec a tak nakonec (roku 1990) zůstal v místě jenom obchod. Má zde sídlo správa polesí Lesního závodu Litovel. Na tomto polesí praktikoval roku 1899 jako myslivecký mládenec později známý malíř Stanislav Lolek (1873 až 1936), který zde čerpal první inspiraci k seriálu kreseb o Lišce Bystroušce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 12.08.2003 v 08:19 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY