CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Středa 05.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Hrabišín

Vesnice je nazvána po Hrabišovi ze Švábenic a Úsova. Německý název Rabersdorf byl spojován s havranem (Rabe) a ten byl také zobrazen na obecní pečeti. Již v letech 1938 až 1945 a opět v roce 1949 byly k Hrabišínu připojeny obce Dolní Olešná, Horní Olešná a Loučky. Areál administrativní jednotky se tím rozšířil na 1384 hektary a v roce 1950 zde žilo v 284 domech 901 obyvatel. Sčítáním v roce 1991 bylo ve spojené obci zjištěno 802 osob a 215 domů.
Počet obyvatel Hrabišína dosáhl maxima v roce 1900, kdy v 50 domech žilo 346 obyvatel vesměs německé národnosti. Česká menšina čítala v roce 1930 28 osob z 310 obyvatel. Po druhé světové válce byl Hrabišín částečně dosídlen a v roce 1950 žilo v 60 domech 185 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 1991 bylo ve vesnici zjištěno 173 osob a 50 trvale obydlených domů.
Vesnice se v písemných pramenech připomíná poprvé v roce 1358. Byla zřejmě rozdělena na několik částí a jednu z nich tehdy vlastnili Skoch z Postřelmova a Bohuslav z Rájce. Koncem 14. století byla jedna část zeměpanská a v roce 1398 ji získal Proček z Bouzova, druhou držel od roku 1399 Víšek ze Závořic. V roce 1420 byl majitelem vsi Jan Puška z Kunštátu, od roku 1437 Tunklové, z nichž Jiřík st. Tunkl připojil Hrabišín ke svému zábřežskému panství. V roce 1527 byl ale připojen k panství Třemešek, jež se tehdy osamostatnilo a u něj zůstal až do zániku vrchnostenského zřízení. Podle lánového rejstříku hospodařilo v Hrabišíně v roce 1677 19 usedlíků, v roce 1834 měl již 36 domů a 281 obyvatel. V roce 1794 byla pro děti z Hrabišína zřízena samostatná jednotřídka na území Louček.
Po roce 1848 byl Hrabišín připojen k politickému a soudnímu okresu Šumperk. Význam obce vzrostl po zahájení provozu na železnici (v roce 1873) ze Šumperka do Šternberka a po výstavbě silnice (v roce 1879), ale přesto zůstával typicky zemědělskou lokalitou. Průmysl byl zastoupen jen výrobou lihovin v meziválečném období. O politický vliv soupeřili němečtí agrárníci se sociálními demokraty, obě strany předstihly v roce 1935 Henleinovu stranu sudetoněmeckou. Pro děti z českých rodin byla v Hrabišíně v roce 1929 otevřena,jednotřídní menšinová škola. Zanikla v roce 1938.
Po roce 1945 se stal Hrabišín přirozeným centrem okolních nedostatečně dosídlovaných obcí. Noví osídlenci založili již v roce 1950 JZD (společné pro Hrabišín, obě Olešné a Loučky), jež bylo v roce 1971 sloučeno s družstvem v Dlouhomilově a v roce 1976 integrováno k agrokomplexu v Libině. V Hrabišíně byla v roce 1990 železniční zastávka, úplná základní škola, kino, prodejna smíšeného zboží a pohostinství.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 31.07.2003 v 09:20 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY