CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 13.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz

Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem.

Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě) náležící k typu rozvodnicových vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před 6-7 tisíci lety.Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř, kde je zachycována nepropustným podložím. Tak vznikaly prohlubeniny s vodou, které pozvolna zarůstaly rašeliníkem, až došlo k jejich spojení v souvislou plochu v dnešním rozsahu. Vývoj rašeliniště neustále pokračuje. Drobné rostlinky rašeliníku narůstají, jejich spodní části pod hladinou vody podléhají za nepřístupu vzduchu chemickému procesu zrašelinění. - vniká rašelina. Její mocnost je až 660 cm - Malé mechové jezírko. U Velkého mechového jezírka je asi o polovinu menší. Původní porost - smrkový les - vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupuje prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb.

Blatka dosahuje výšky 6 - 15 metrů. Přes svůj malý vrůst však mají ty nejstarší přes150 let. Jak již bylo zmíněno, hraje důležitou roli pro toto prostředí klima. Průměrná roční teplota je 5,3o C. Léto je velmi krátké - pouhých 15 dnů (průměrná denní teplota nad 15o C). Zima trvá plné čtyři měsíce s průměrnou denní teplotou nižší než 0o C. A jak je celé území chladné, tak je současně bohaté na srážky (roční úhrn 1029 mm, přičemž 2/3 množství spadnou v období vegetace).

Z uvedeného je patrné, že Rejvíz se svými klimatickými podmínkami nijak neliší od míst rozprostírajících se v severnějších zeměpisných šířkách - v oblastech pravých tunder. K nejvýznamnější živočišným druhům zde patří krkavec velký a netopýři - ušatý a brvitý. Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Kralického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění. Některé významné druhy rostlin a živočichů Z rostlinných druhů stojí za povšimnutí masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), borůvka vlochyně (Vaccinium ulliginosum), rojovník bahenní (Ledum palustre L.). Z nižších živočichů se zde jako vzácnost vyskytují zástupci arktické fauny - např.šídla (Aeschena subarctica, Somatochlora arctica), z motýlů žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a mravenec rašelinný (Formica picea). Lokalita je jedním z druhově nejpestřejších výskytišť pavouků (Aranidea) v České republice. Z obojživelníků jmenujme alespoň skokana rašelinného (Rana arvalis). Pozoruhodný je výskyt netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a v posledních letech pravidelně hnízdící relikt doby ledové - sýc rousný (Aegolius funereus) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).Popis trasy NS Rejvíz Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (býv. Noskova chata) a směřuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok. Při vstupu do lesa opouští žlutou značku a stáčí se doprava po tzv. Okružní cestě. Asi po 10 minutách chůze je vyznačena odbočka vlevo ke vstupu na povalový chodník, kde je umístěna terénní stanice stráže přírody s pokladnou a prodejem upomínkových předmětů. Stálá služba poskytuje další informace o lokalitě.

Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup borovice blatky. Velké mechové jezírko uzavírá naučnou stezku a návštěvníci mohou pokračovat po modré turistické značce směrem k Jeseníku.

Provozovatel: Město Zlaté Hory
Sezóna: omezena pouze zimním obdobím
Vstupné: dospělí - 10 Kč, děti, studenti, vojáci a důchodci - 5 Kč

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 770.00 m

AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 27.03.2019 v 19:17 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY