CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 22.11.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Odbor životního prostředí

Adresa: Mezi trhy 2, Opava
Vedoucí odboru : Ing. Marie Vavrečková
Telefon : 553 756 360
E-mail : marie.vavreckova@opava-city.cz

Oddělení ochrany přírody, ochrany ZPF, lesního hospodářství a environmentální výchovy
Úsek ochrany přírody

*Výkon státní správy dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a dalších navazujících právních předpisů, především se jedná o povolování kácení dřevin a udělování náhradní výsadby.
*Zajišťování údržby a ochrany veřejné zeleně v rámci samostatné působnosti.

Úsek ochrany ZPF
*Výkon státní správy dle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění
pozdějších změn a doplňků a dalších navazujících právních předpisů, dle zákona č.102/1963 Sb., o rybářství ve znění pozdějších změn a doplňků a dle zákona č.147/96 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších změn a doplňků.
*Především se jedná o vynětí ze ZPF, změny kultur pozemku a další rozhodnutí.

Úsek lesního hospodářství
*Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č.289/95 Sb., o lesích a o změně některých zákonů a zákona 449/2001 Sb., o myslivosti a dalších navazujících právních předpisů.
*Především odnětí pozemků plnění funkce lesa, vydávání loveckých lístků apod.

Úsek environmentální výchovy
*Zajišťování plnění usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2000 č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.
*Především se jedná o vytváření strukturu environmentálního vzdělávání.

Oddělení ochrany vod, ovzduší a nakládání s odpady
Úsek ochrany vod

*Zajišťování výkonu státní správy dle zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a zák. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dalších souvisejících právních předpisů.
*Především se jedná o vykonávání vodoprávního dozoru dle zákona o vodách, provádění dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích a o výkonu státní správy k vodním dílům v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu.

Úsek ochrany ovzduší
Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu dle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů.
Především se jedná o poskytování informací dle zákona, evidence malých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší apod.

Úsek nakládání s odpady
Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů. Především se jedná o vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,vedení evidence týkající se způsobu nakládání s odpady.
Řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem v rámci samostatné působnosti např. výměna nebo změna počtu popelových nádob, možnosti separace, řešení problematiky černých skládek apod.)

Oddělení inspekce čistoty města
Zajišťování výkonu státní správy dle zákona 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a zákona 166/99 Sb., o veterinární péči, v platném znění.
Především se jedná o vedení Městského útulku pro psy a v rámci samostatné působnosti zajišťování čistoty města.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor životního prostředí
Ing. Marie Vavrečková
Mezi Trhy 2
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 360

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:29 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY