CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Středa 20.11.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Odbor kultury a školství

vedoucí odboru: Mgr. Miroslava Halámková
telefon: 553 756 735
fax: 553 625 028
e-mail: miroslava.halamkova@opava-city.cz

ODDĚLENÍ KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, RÓMSKÝ PORADCE
vedoucí: Mgr. Petr Rotrekl
telefon: 553 756 723
fax: 553 625 028
e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz

Kultura
*Zajišťuje organizaci významných kulturních akcí pořádaných Magistrátem města Opavy: festivaly Bezručova Opava a Další břehy, Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, Evropský svátek hudby, Dny Opavy v Ratiboři a Dny Ratiboře v Opavě - kulturní část, abonentní koncerty vážné hudby (7 koncertů komorního cyklu a 5 koncertů varhanního cyklu).
*Pořádá také řadu dalších jednotlivých kulturních akcí: divadla,
filmové projekce, koncerty vážné i populární hudby, výstavy, happeningy,
které během roku doplňují chybějící umělecké žánry v nabídce místní kultury.
*Zabezpečuje metodickou poradnu a informační bázi v oblasti kultury a umění.
*Spolupracuje s kulturními institucemi města, školami i jednotlivci
při přípravě kulturních akcí a propagaci opavské kultury.
*Zpracovává agendu grantů na kulturní činnost, kontroluje využití grantů,
průběh akcí a celkové dodržování podmínek pro získání grantu.
*Pracuje na budování pozitivní image města Opavy, jako kulturní metropole Slezska (spolupráce s médii - tisk, rozhlas, televize), infocentry, cestovními kancelářemi.
*Spolupracuje se zahraničními kolegy na přípravě mezinárodních projektů v oblasti umění (Ratiboř, Liptovský Mikuláš, Preveza, kulturní zastoupení států Evropské unie).

Sportovní činnost
*spolupracuje se sportovními organizacemi města
*připravuje sportovní grantový systém, přijímá žádosti a zpracovává je
*organizuje sportovní akce (turnaje, Opavské vánočky, Vyhlášení osobností v oblasti sportu, apod)
*připravuje materiály pro RMO a ZMO
*spolupracuje na pořádání sportovních akcí s ostatními sportovními subjekty
*vypracovává plán dovybavení a údržby sportovišť, které jsou ve správě OšaK

Činnost romského poradce
*příslušníkům romských komunit přenáší rozhodnutí státní správy a samosprávy a vysvětluje jim je
*spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, na vyžádání se pak ujímá role koordinátora mezi romskou komunitou a těmito orgány či institucemi
*spolupracuje s komisí zřízenou při MPSV v Praze, zabývající se problematikou
*nezaměstnanosti se zřetelem na romskou komunitu
*vykonává poradenskou činnost v oblasti získávání finančních prostředků od státu a nadací
*udržuje kontakty s nevládními organizacemi, jejichž činnost se dotýká zájmů a citů romských komunit
*vede společný dialog s představiteli města a organizacemi při řešení problémů

Péče a ochrana kulturních památek
*Péče a ochrana státu o kulturní památky a výkon státní památkové péče je stanoven zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen památkový zákon) a vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon.

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

vedoucí: Mgr. Ludmila Ehrenbergerová
telefon: 553 756 731
fax: 553 625 028
e-mail: ludmila.ehrenbergerova@opava-city.cz


*zpracovává a předkládá KÚ návrhy rozpisu rozpočtu, rozbory hospodaření,
podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, data z dokumentace škol, podklady pro sumarizaci účetních výkazů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností
§ 4 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
v platném znění

*zajišťuje výkon samosprávy ve školství v rozsahu § 14 zák. č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

KONTAKTNÍ ADRESA:

Horní Náměstí 69
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 111
(+420) 553 624 092

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:23 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY