CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Sobota 22.02.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Městská památková rezervace Litoměřice

id č:1978704 rok:1979 Obsah:22260/78
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 22.260/78-VI/1 ze dne 27.10.1978 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci.
Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst v Čechách, ležící v úrodné krajině při řekách Labe a Ohře. Již v 11. století zde byla založena Přemyslovci kapitula s románskou bazilikou, přeměněná v baroku na biskupskou rezidenci s chrámem sv. Štěpána. Na náměstí se setkáme s řadou vynikajících ukázek především renesančního stavitelství (radnice, muzeum, dům U černého orla, dům Kalich). Na barokní tváři města se nejvíce podíleli stavitelé otec a syn Broggiové. V současnosti jsou Litoměřice proslulé především tradičními zemědělskými výstavami Zahrada Čech.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
24340 / 4-4356 S Sokolov Loket Loket čp.38 měšťanský dům T. G. Masaryka 24 Č
46806 / 5-1750 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Jakuba, dominikánský Velká dominikánská Č
35625 / 5-1754 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Štěpána nám. Dómské Č
24614 / 5-1753 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Václava nám. Václavské Č
15350 / 5-1830 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Vojtěcha Č
21077 / 5-1748 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel Všech svatých Dlouhá Č
36979 / 5-1755 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kaple sv. Jana Křtitele Na Dubíně Č
14608 / 5-5317 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město hřbitov rybářský, z toho jen: portál Č
46475 / 5-4742 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město městské opevnění Č
17158 / 5-4743 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město městské opevnění Dómského pahorku Č
47146 / 5-1834 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha P. Marie Pekařská Č
44018 / 5-5313 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Františka Xaverského - podstavec Jezuitská čp. 237 Č
19876 / 5-5314 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Jana Nepomuckého Michalská, při čp. 259 Č
44021 / 5-5326 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Jana Nepomuckého Jezuitské schody Č
25078 / 5-5312 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Vavřince Mírové nám., při čp. 167 Č
17364 / 5-5316 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Vojtěcha nám. Vojtěšské Č
38326 / 5-1831 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město architektonizované sochař. dílo - Morový sloup nám. Mírové Č
33052 / 5-5315 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha Karla Hynka Máchy Máchovy schody Č
23907 / 5-1832 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kašna nám. Č
32845 / 5-1721 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.1 kolej jezuitská Jezuitská 20 Č
29695 / 5-1756 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.3 divadlo Máchovy schody Č
16269 / 5-1722 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.4 měšťanský dům Jezuitská 12 Č
22799 / 5-1757 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.5 měšťanský dům Jezuitská 10 Č
46842 / 5-1723 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.6 měšťanský dům Jezuitská 8 Č
25431 / 5-1758 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.7 měšťanský dům Jezuitská 6 Č
32545 / 5-1759 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.8 měšťanský dům Jezuitská 4 Č
27612 / 5-1760 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.9 měšťanský dům U zlaté hvězdy nám. Mírové 1 Č
20743 / 5-1762 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.11 měšťanský dům U bílého koně nám. Mírové 3 Č
14327 / 5-1724 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.12 měšťanský dům U černého orla nám. Mírové 4 Č
39208 / 5-1725 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.15 měšťanský dům Pod kalichem nám. Mírové 7 Č
21088 / 5-1726 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.16 měšťanský dům U severní hvězdy nám. Mírové 8 Č
21659 / 5-1761 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.17 měšťanský dům nám. Mírové 9 Č
41117 / 5-5303 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.18 měšťanský dům nám. Mírové 10 Č
29694 / 5-1727 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.19 měšťanský dům U anděla nám. Mírové 11 Č
25960 / 5-1728 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.20 měšťanský dům nám. Mírové Č
29570 / 5-1729 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.21 měšťanský dům nám. Mírové Č
16902 / 5-1763 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.22 měšťanský dům nám. Mírové 14 Č
25089 / 5-1730 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.24 měšťanský dům nám. Mírové Č
29275 / 5-1731 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.25 měšťanský dům nám. Mírové Č
25319 / 5-1764 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.26 měšťanský dům Michalská 1 Č
36155 / 5-1765 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.27 měšťanský dům Michalská 3 Č
19002 / 5-1732 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.29 měšťanský dům Michalská Č
15857 / 5-5310 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.30 měšťanský dům Michalská 9 Č
31703 / 5-1733 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.36 měšťanský dům Michalská Č
44017 / 5-5305 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.38 jiná obytná stavba Michalská 6 Č
22709 / 5-5304 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.39 měšťanský dům Michalská 4 Č
37955 / 5-1734 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.41 měšťanský dům nám. Mírové Č
23361 / 5-1735 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.42 měšťanský dům U pěti pannen nám. Mírové 20 Č
36595 / 5-1745 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.48 klášter dominikánský Krajská Č
12609 / P Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.56 měšťanský dům, z toho jen: socha sv. Jiří ve výklenku domu Lidická 9 Č
22500 / 5-5306 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.57 měšťanský dům Lidická 11 Č
30365 / 5-5307 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.58 měšťanský dům Lidická 13 Č
45025 / 5-1818 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.83 měšťanský dům Novobranská Č
21805 / 5-1817 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.85 měšťanský dům Novobranská Č
34472 / 5-1815 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.89 měšťanský dům Klášterní 3 Č
47076 / 5-1802 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.92 klášter dominikánský Klášterní, Velká dominikánská Č
36326 / 5-1807 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.100 měšťanský dům Velká dominikánská Č
14425 / 5-1808 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.102 měšťanský dům Velká dominikánská Č
22190 / 5-1809 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.103 radnice Velká dominikánská Č
36149 / 5-1805 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.120 měšťanský dům Velká dominikánská Č
30706 / 5-1800 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.131 měšťanský dům Velká dominikánská Č
40515 / 5-1799 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.132 měšťanský dům Velká dominikánská Č
44734 / 5-5308 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.141 měšťanský dům 5. května Č
44735 / 5-1819 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.147 měšťanský dům 5. května Č
45048 / 5-1766 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.148 měšťanský dům nám. Mírové Č
39661 / 5-1823 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.150 měšťanský dům Jarošova Č
47243 / 5-1736 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.152 měšťanský dům nám. Mírové Č
32823 / 5-1767 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.155 měšťanský dům nám. Mírové Č
26117 / 5-1768 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.157 měšťanský dům nám. Mírové Č
35913 / 5-1769 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.158 měšťanský dům nám. Mírové Č
31968 / 5-1770 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.160 měšťanský dům nám. Mírové Č
15150 / 5-1771 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.162 měšťanský dům Velká dominikánská Č
27299 / 5-1772 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.164 měšťanský dům Velká dominikánská Č
14581 / 5-1773 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.165 měšťanský dům Velká dominikánská Č
29571 / 5-1774 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.168 měšťanský dům nám. Mírové Č
28848 / 5-1737 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.171 radnice nám. Mírové Č
32846 / 5-1775 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.172 měšťanský dům Dlouhá Č
21712 / 5-1776 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.175 měšťanský dům Dlouhá Č
19788 / 5-1747 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.177 měšťanský dům Máchova Č
29868 / 5-1778 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.178 měšťanský dům U černého medvěda Dlouhá 15 Č
27122 / 5-1779 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.179 měšťanský dům Dlouhá Č
21638 / 5-1780 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.180 měšťanský dům Dlouhá Č
30321 / 5-1739 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.182 měšťanský dům Dlouhá 23 Č
31878 / 5-1781 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.187 měšťanský dům Dlouhá Č
24022 / 5-4745 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.192 měšťanský dům Dlouhá 43 Č
22052 / 5-1740 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.193 měšťanský dům Dlouhá 45 Č
46943 / 5-1783 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.195 měšťanský dům Dlouhá Č
18541 / 5-1784 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.201 měšťanský dům nám. Kapucínské Č
21295 / 5-1742 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.202 měšťanský dům Dlouhá Č
46989 / 5-4746 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.203 měšťanský dům Dlouhá Č
23966 / 5-1743 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.204 měšťanský dům Dlouhá 22 Č
19267 / 5-1798 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.206 klášter kapucínský Č
47004 / 5-1785 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.209 měšťanský dům Dlouhá Č
37813 / 5-1786 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.210 měšťanský dům Dlouhá Č
35425 / 5-5311 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.222 měšťanský dům Dlouhá 4 Č
46507 / 5-1788 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.223 měšťanský dům Dlouhá Č
35133 / 5-1789 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.225 měšťanský dům Mostecká Č
43773 / 5-1829 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.227 měšťanský dům Rybářská Č
30498 / 5-1791 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.232 měšťanský dům Mostecká Č
30892 / 5-1793 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.235 měšťanský dům Jezuitská Č
32452 / 5-1794 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.236 měšťanský dům Jezuitská Č
45537 / 5-1738 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.237 měšťanský dům Jezuitská Č
19348 / 5-1795 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.249 měšťanský dům Stará Mostecká Č
17445 / 5-1796 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.250 měšťanský dům Stará Mostecká Č
37230 / 5-1797 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.253 měšťanský dům - bývalý kostel sv. Vavřince Vavřinecká Č
43772 / 5-1820 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.258 měšťanský dům Lidická Č
41208 / 5-1751 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.1 biskupství nám. Dómské Č
25182 / 5-1826 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.2 měšťanský dům nám. Dómské Č
20223 / 5-5318 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.3 měšťanský dům nám. Dómské Č
31026 / 5-5319 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.4 hotel Valtinov nám. Dómské Č
33881 / 5-5320 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.5 měšťanský dům nám. Dómské Č
26766 / 5-5321 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.6 měšťanský dům nám. Dómské Č
46407 / 5-5322 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.7 měšťanský dům nám. Dómské Č
16290 / 5-5323 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.8 měšťanský dům nám. Dómské Č
28725 / 5-1752 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.9 seminář nám. Domské Č
20907 / 5-5324 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.10 proboštství nám. Dómské Č
19451 / 5-1827 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.12 měšťanský dům nám. Dómské Č
47090 / 5-1822 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.1 měšťanský dům Jarošova Č
14180 / 5-1824 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.9 měšťanský dům Jarošova Č
14183 / 5-1746 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.256 hrad Na valech Č

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.04.2005 v 09:42 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY