CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 16.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Farní kostel Nejsvětější Trojice

Farní kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel Nejsvětější Trojice
Již 250 let chodí do domu Hospodinova v Bohuslavicích farníci této obce a obcí Bělá a Závada, aby poděkovali Nejsvětější Trojici za dary života, zdraví a úrody.
Stavba kostela Nejsvětější Trojice započala z popudu tehdejšího majitele panství pana Jana Baptisty Maye, svobodného pána ze Zuany, v roce 1740.
Prusko-Rakouská válka a smrt Jana Baptisty přerušily stavbu na dva roky. Ve stavbě pak pokračuje vdova po zemřelém, paní Kateřina Alžběta, svobodná paní ze Zuany. Dne 1.8.1747 byla nasazena špička věže a na podzim byl kostel posvěcen.
Architektura stavby i vnitřní výzdoba je barokní. Kostel je situován ve směru na západ - východ, kde je za presbyteriem přistavěna věž. Kostel je jednolodní, prostorný, je prosvětlen osmi polokruhovými okny, umístěnými v klenbě. Ve východní části je po pravé straně sakristie a po levé kaple sv. Anny. Nad těmito přístavbami jsou oratoria spojená s chrámem velkými otevřenými okny.Hlavní oltář je mramorový, ale není původní. Nový obětní stůl je dřevěný, bohatě vyřezávaný ve stylu baroka a je dílem místního řezbáře pana Alfonse Mikety. Čtyři boční oltáře jsou ve výklencích mezi nosnými sloupy a jsou zasvěceny čtyřem evangelistům.Velmi bohatá vnitřní výzdoba je dílem opavského malíře Josefa Lassnera. Stěna za hlavním oltářem je zdobena freskou nanebevzetí Panny Marie, rámována sloupovím a postavami apoštolů Petra, Pavla, Ondřeje a Jakuba. Na stěnách nad bočními oltáři jsou fresky s výjevy ze života svaté Anny, Alžběty a sv.Jana Křtitele. Celá klenba je rovněž zdobena freskami s biblickými výjevy svatých. Na paměť stavitele je nad obloukem chóru chronostikum s nápisem. Nad obloukem presbyteria je uprostřed erbovní znak stavitelů chrámu a po stranách po jedné postavě, které pravděpodobně zobrazují stavitele. Na paměť stavitele je nad obloukem chóru chronostikum s nápisem. Původní oltářní obraz Nejsvětější Trojice je malován na dřevě a na zadní straně nese datum opravy rok 1611. je tedy pravděpodobné, že je o 200 let starší a zdobil oltář již v předchozím kostele. Obraz byl restaurován a je uložen ve Slezském muzeu v Opavě. Kopii malovanou na plátně vytvořil místní farář p. Vincenc Hurník, který byl talentovaný malíř, vyzdobil kostel ještě dalšími obrazy (křížová cesta, obraz Cyrila a Metoděje), návrhy vitráže oken a je rovněž autorem nové mozaiky na venkovním štítě kostela. Bohoslužby provázejí svými tóny velké koncertní varhany se 42 znějícími rejstříky, které byly vyrobeny v Krnově roku 1951.
Farní kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel Nejsvětější Trojice

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 21.03.2003 v 14:16 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY