CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 12.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice

Historie školy
Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice byla slavnostně otevřena dne 20. srpna 1922. Do té doby žimrovické děti navštěvovaly nevyhovující malou školu, která stála na návsi. Stavbu nové školní budovy financovala obec a z části se na novostavbu vybralo
z dobrovolných darů občanů Žimrovic.

Původní návrhy uvažovaly o škole se dvěma třídami a bytu pro učitele. Protože se finančních prostředků v té době nesešlo dostatečné množství, zůstalo jen u budovy
s třídami. Učitelský byt nebyl již nikdy později realizován.

První školní rok 1922/23 v nové národní škole navštěvovalo 106 dětí. V čele školy stál správce Jan Urbánek, který vedl i školní kroniku. Před příchodem Němců se odstěhoval do Ostravy a po celou dobu okupace kroniku ukrýval v Nové Bělé.

Léta válečná přinesla škole podobný osud jako jiným českým školám v republice.
Dne 10.10.1938 byla obec okupována německým vojskem a o osm dnů později byla česká škola v Žimrovicích uzavřena až do konce války. S tímto obdobím je spojeno jméno učitele
Josefa Fabiána, který až do okupace aktivně působil na škole, posléze byl ze služby propuštěn a při průchodu fronty na konci války tragicky zahynul. Při příležitosti oslav osvobození Žimrovic dne 3.5.1947 byla tomuto učiteli odhalena
na chodbě školy pamětní deska.
Po válce na místo řídícího učitele nastupuje Jan Tomšík, který se velkou měrou zasloužil o opravu válkou poškozené školy. Hned v prvním roce po válce škola vydává časopis Jiskřičky, do kterého přispívají žáci školy.
V roce 1957 se stává ředitelem Rudolf Škrobánek. Ve škole je zřízena výdejna stravy
a prvně se vyučuje ve třech třídách. O čtyři roky později nahrazuje stávajícího ředitele Stanislav Vavrečka. V roce 1973 škola opět přechází na dvojtřídní provoz a ředitel školy je metodikem pro učitele okolních škol.
V roce 1978 nastupuje do funkce ředitele poprvé v historii školy žena. Paní Šárka Gebauerová tuto funkce vykonává až do konce školního roku 1999/2000. Za její působnosti škola prochází mnohými stavebními úpravami.
Ve školním roce 1999/2000 budova školy prošla náročnou a velmi zdařilou generální opravou, při které se dbalo na historii budovy.
Škola po celou dobu své působnosti těžila z posazení v nádherném Přírodním parku Moravice.

Profil školy
Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol. Jedná se o malotřídní školu, jejíž práce je soustředěna ve dvou třídách, které navštěvují děti 1. až 4. ročníku. V tomto školním roce má škola 29 žáků, z toho 12 žáků navštěvuje 1. třídu.
Při škole pracuje školní družina, do které dochází 20 žáků. Součástí školy je malá, ale útulná výdejna stravy.

Činnost školy
V tomto školním roce se na škole vyučuje nepovinnému předmětu náboženství, při školní družině se pořádají od měsíce listopadu zájmové kroužky:
-výtvarný kroužek,
-dramatický kroužek,
-sportovní kroužek.
Nově se buduje školní galerie, která bude sloužit především k prezentaci žákovských prací. Její slavnostní otevření je plánováno na 12. prosinec tohoto roku.
Akce pořádané školou ve školním roce
Říjen Společný výlet kolem řeky Moravice s žáky a rodiči
Listopad Ekologický program s tématem "Stromy"
Prosinec Slavnostní otevření školní galerie, výstava "Škola v lese - les ve škole"
Vánoční besídky pro rodiče a MŠ
Duben Velikonoční výstava žákovských prací - "Velikonoční jarmark"
Květen Dramatický program ke Dni matek
Školní výlety
Červen Atletický den pro žáky školy

Žáci 3. a 4. ročníku se v tomto školním roce zapojili do projektu sdružení pro ekologickou výchovu Tereza "Les ve škole - škola v lese". V rámci nových metod se vytváří projekt na zřízení školního informačního centra, kde by děti měly možnost zpracovávat úkoly za přispění výpočetní techniky a využívaly bohatou žákovskou
a učitelskou knihovnu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Žimrovice
Meleček 51
747 41 Hradec nad Moravicí - Žimrovic
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 779 049

LOKALIZACE


Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 04.08.2003 v 13:41 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY