CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pondělí 17.02.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Klášter na Zámecké ulici

Budova č. 57 náležela Kongregaci Milosrdných sester III. řádu Sv. Františka v Opavě. Řeholní řád ji zřídil pro nemocné sestry k zotavení po náročné službě v nemocnicích a ústavech.
Uvádí se, že zakladatelem a ředitelem byl P. L. Klose od 8. 3. 1864.
Od vzniku kongregace se sestry podílely na ošetřování nemocných a péči o chudé, později i na výchově a vzdělávání mládeže, zejména duševně nebo tělesně postižené.
Řeholní sestry trávily v Hradci krátkodobý odpočinek, nebo některé zde prožily poslední roky svého života. I v pokročilém věku stále pracovaly, obhospodařovaly nevelké pole na Kalvárii, pečovaly o klášterní zahradu a svah směrem k potoku Hradečná, nebo se zabývaly ručními pracemi, vyšíváním bohoslužebných rouch a podobně.
Místní obyvatelé si sester pro jejich příkladnou pracovitost vážili a obdivovali je. Početní stav kolísal od 5 do 15 sester.
V letech okupace byla v klášteře představenou sestra Gomezia Zámečníková, která zahynula v Opavě při bombardování v roce 1944. Po ní spravovala klášter Benicia Harazimová až do osudného roku 1950, kdy byl klášter komunistickým režimem násilně zrušen. Již krátce po únoru 1948 bylo zřejmé, že se útoky stranických a vládních představitelů obrátí také proti církevním řádům. Z rozhodnutí nadřízených úřadů byl hradecký klášter určen jako internační tábor pro 50 řádových sester, které sem byly v noci z 13. na 14. dubna 1950 policejními zelenými antony v doprovodu Státní bezpečnosti svezeny přímo ze služby od lůžek nemocných. Mnohé byly během převozu bezohledně tělesně týrány a ponižovány. Do přízemních oken kláštera byly vsazeny mříže, pletivový plot kolem zahrady byl nastaven ostnatým drátem a ozbrojení strážci hlídali internované ženy téměř jako v koncentračním táboře. Byly mezi nimi i dvě sestry hradeckého občana Josefa Heidra, pod řeholním jménem Kordula a Božena. Po roce byly sestry odvezeny na různá pracoviště v Čechách, některé nalezly poslední útočiště v charitativním domově v Chrastavě u Liberce.
Klášterní budova pak byla stavebně upravena na internátní mateřskou školu pro 36 dětí ve věku od 3 do 6 let. Po zrušení internátní školy rozhodl ONV v Opavě, že budova bude od roku 1984 sloužit jako základní škola. Byly v ní zřízeny 3 třídy a školní družina.
V dubnu 1990 byla budova navrácena řádu, dočasně byla ponechána základní škole. O prázdninách ji využívaly ke krátkodobým pobytům kroužky katolické mládeže. Když byl v roce 1993 vyřešen na základní škole kritický nedostatek tříd, byla v klášterní budově otevřena Církevní základní škola svaté Ludmily. Po 40 letech byla obnovena a olomouckým arcibiskupem vysvěcena klášterní kaple. Klášter tedy slouží nepřímo potřebám církve a vzdělávání mládeže v náboženském duchu.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 04.01.2005 v 08:19 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY