CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 05.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Městské kulturní středisko

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS)
Vedoucí příspěvkové organizace: Pavla Orlíková
Bylo zřízeno ke dni 1.1.1993 § 36 pís. d) zákon 367/1990 Sb. jako příspěvková organizace. MKS je účelovým kulturním zařízením města. Řídí a je provozovatelem městského kina. Zabezpečuje oblast místní kultury, vyhledává a spoluvytváří podmínky pro tvorbu a ochranu kulturního života ve městě. Spolupracuje s organizacemi a spolky, se ZUŠ, ZŠ, MŠ (na území města Hradce) v oblasti osvětové, kulturní a společenské, snaží se přispívat k nalezení identity obce a obnovení tradic a zvyků.

Předmět činnosti MKS:

Zajišťuje vzdělávací činnosti, jazykové a praktické kursy, přednáškové činnosti a besedy, pořádá kulturní akce v oblasti společenské zábavy, profesionálního umění a estetické výchovy, spolupracuje na úseku kulturní činnosti s předškolními a školními zařízeními, městskou knihovnou, IC a Správou zámku Hradce nad Moravicí a Raduně Dále spolupracuje a zajišťuje všestrannou pomoc organizační a materiálovou s místními spolky, organizacemi a občanskými sdruženími v jednotlivých obcích týkající se pořádání tradičních oslav, spolkových slavností a jiných místních tradic, zejména zapojování mládeže. Ve spolupráci s městem MKS zabezpečuje vydávání Hradeckých novin MěÚ v Hradci nad Moravicí, dále spolupracuje při vydávání propagačních materiálů a publikací pro město, včetně dalších aktivit kulturního charakteru např. ve výstavnictví, turismu, organizování spolu s jinými subjekty, rozvoj příhraničního turismu, zejména s Polskem (Baborow), Slovenskem (Liptovský Hrádok). Zabezpečuje poskytování kulturních služeb občanům a organizacím na území města. Od 1.1.1998 se rozšiřuje předmět činnosti o provozování Městské knihovny Hradec nad Moravicí tzn. knihovnické a informační služby. Zajišťuje zaměstnání pracovníkům civilní služby pro potřeby MKS a města.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2003 v 11:19 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY