CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Středa 12.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

DVOŘÁK Emil

Spisovatel, železniční úředník,
narodil se 17.10.1896 ve Vlkoši (okr. Hodonín), zemřel 28.9.1970 v Praze.
Studoval na kyjovském gymnáziu, kde jeho třída vykonala předčasnou maturitu ve školním roce 1914-15 a byla odvelena na frontu. Po válce studoval práva v Brně a Praze, ale studium nedokončil. Kvalifikaci si doplnil na železniční škole v Olomouci a nastoupil jako úředník na vých. nádraží. ČSD v Opavě. V tomto městě se zapojil do činnosti čes. kult. pracovníků, kteří pod něm. tlakem svého okolí vytvářeli novou tradici čes. kultury v oblasti opavského Slezska. 1935-36 pracoval na ředitelství železnic v Olomouci a poté až do odchodu do výslužby na ministerstvu dopravy v Praze, kde byl znám jako odborník na úseku mezinárodní železniční tranzitní přepravy.
Do literatury vstoupil básnickou knihou Aleje života, jež vykazovala vliv hymnických ód Březinových a parnasistní lyriky Vrchlického. Jde o výraz mladé duše zasažené předčasnými zážitky z válečných bojišť, sbírka jako celek byla pro svůj epigonský ráz přijata s rozpaky a B. Václavek jí přímo vytkl verbalismus.
Druhá sbírka, Lepty srdcem, svědčila o uměleckém úpadku a teprve třetí kniha lyriky, vydaná až po 2. svět. válce s názvem Po mostě z duhy a hvězd, je dílem umělecky vyzrálým.
Emil Dvořák se poučil z melodiky lidových písní, námětově se vrací až k raným zážitkům z rodného Slovácka, jinde oslavuje ženství antické, biblické a renesanční.
Prozaická tvorba Dvořákova nejprve měla blízko k jeho lyrice. Jeho první knížka Mrskut a píšťalky jsou vlastně básně v próze. Román Zoe a Jiří, jenž má do značné míry autobiografické rysy, ještě nepřesvědčil o talentu Dvořáka - prozaika. Krátké lyrické prózy najdeme i v knížce s postřehy z přírody, Kaleidoskop. Teprve útlý soubor povídek Oheň, se symbolickými příběhy z války, byl přijat soudobou kritikou s obdivem. Největšího ohlasu však dosáhl D. románem z Hlučínska Zvlněný kraj, v němž ukázal něm. iredentu. Spásu pro hlučínské poměry viděl v působení čes. kult. pracovníků v Opavě a román končí až naivně radostnou vizí: "Opava je hlučínský Betlém" . Popularitu románu (1936-38 vyšel v Praze čtyřikrát ) ovšem způsobila politická závažnost, nikoliv umělecká stránka, která svědčí o chvatu a nedopracovanosti. Ke svým letním pobytům v tehdy něm. vsi Staré Purkartice na Krnovsku se námětově vrátil paradoxně až po zabrání pohraničí něm. armádou v románu Lán kosodřeviny, i když přímá lokalizace není v knize zřetelná a nemluví se ani o národnosti obyvatel.
Próza velmi dobře zachycuje ráz horské krajiny i sukovitou svéráznost obyvatel v neměnném rytmu roku a lidského života.
E.D. za svého působení v Opavě do 1935 byl nadšeným propagátorem slez. a zvláště jesenické krajiny, o níž napsal mimořádně velké množství příspěvků do denního tisku, do turistických časopisů, sborníků aj. Jeho novinářské příspěvky jsou vtipné, bystré,, občas mírně ironické, většinou prokazující bohaté kult. zázemí autorovo, jazykovou vyspělost a moudrý životní nadhled.

Emil Dvořák za svého působení v Opavě do 1935 byl nadšeným propagátorem slezské a zvláště jesenické krajiny, o níž napsal mimořádně velké množství příspěvků do denního tisku, do turistických časopisů, sborníků aj. Jeho novinářské příspěvky jsou vtipné, bystré, občas mírně ironické, většinou prokazující bohaté kulturní zázemí autorovo, jazykovou vyspělost a moudrý životní nadhled.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 21.03.2003 v 14:22 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY