CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Sobota 14.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

SOU stavební a Učiliště Opava

Boženy Němcové 22, 746 01 Opava, Tel.: 553 624 284/203, Fax: 553 624 284/202
e-mail: soust@volny.cz, www.volny.cz /soust/prezuc.html
ředitel: Ing. Ludvík Kubečka
Škola existuje od r. 1949. Je orientován na výchovu a výuku žáků, kteří po absolvování najdou uplatnění ve stavebnictví a navazujících oborech. Má dlouhodobou tradici a dobré jméno i mimo okres, neboť výuku některých učebních oborů zajišťuje pro celý region severní Moravy a Slezska (např. obor pokrývač). Dokladem úspěšnosti je pravidelné umístění na předních místech v soutěžích učňovských dovedností a mizivý počet absolventů, evidovaných na ÚP jako uchazeči o zaměstnání. V této orientaci a kvalitě škola usiluje pokračovat a současně bude reagovat na měnící se poptávku na trhu práce.
Škola je jediné a nejstarší zařízení toho druhu v celém okrese. Od svého vzniku v r. 1949 zabezpečuje výchovu a výuku absolventů pro stavebnictví, což v obecnějším pojetí je oblast materiálů a výrobků pro stavebnictví, jejich zapracování do stavebního díla, potřebných pomůcek, nářadí a mechanizmů pro zhotovení díla, následně údržba, opravy a rekonstrukce stavebního díla.
Škola vznikla v r. 1949 jako organická součást bývalého Komunálního stavebního podniku, předchůdce Okresního stavebního podniku v Opavě. Od r. 1967 je dislokována v budovách na ul. B.Němcové 22 v Opavě, které jsou majetkem státu.
Od r. 1967 je dislokována v budovách na ul. B.Němcové 22 v Opavě, které jsou majetkem státu. Od 1.7.1991 je škola samostatný právní subjekt delimitací vyčleněný z OSP. Po privatizaci bývalého OSP škola zajišťuje i odborný výcvik převážně ve vlastních prostorách. Menší část výcviku realizuje v najatých dílnách při cílovém řešení přemístit výcvik do vlastních objektů. Tradice školy se vyznačuje vysokou kvalitou absolventů, kteří jsou žádáni podnikateli a podniky pro práce v klasických i moderních technologiích. Příkladem je práce absolventů školy na rekonstrukci Národního divadla v Praze, z novějšího období na rekonstrukci střechy Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Specifika školy spočívají v individuálním přístupu k žákům a jejich schopnostem dalšího rozvoje. Projevuje se nabídkou vzdělání ve dvouletých a tříletých učebních oborech, jakož i v nabídce nástavbového studia. Profesní specifika školy se zračí v nabídce získání dovedností z oborů příbuzných, což vyžaduje budoucí zaměstnání u malých firem. Díky kvalitě výuky a dobrému zvuku školy je upřednostňována naše škola žáky a jejich rodiči před obdobnými školami i mimo okresními ve shodném oboru truhlář. Nadregionální specifickou působnost má škola v oboru pokrývač, který vyučuje jediná na severní Moravě a ve Slezsku. K této nadregionální působnosti má vhodné podmínky v součástech školy, kterými je vlastní školní jídelna o kapacitě 400 jídel a vlastní domov mládeže s kapacitou 120 lůžek. Učební a studijní obory:
Elektrikář se zaměřením pro silnoproud
V učebním oboru elektrikář jsou žáci připravováni na montáž, instalaci, zkoušení, údržbu a opravy elektroenergetických zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, transformoven, rozvoden a elektrického zařízení všeho druhu, včetně instalace domovních slaboproudých zařízení, sloužících k vnitřní komunikaci. V domovní elektroinstalaci provádějí připojení HDS k vnější rozvodné síti a dále veškeré vnitřní rozvody v obytných stavbách i v průmyslových objektech, včetně instalace veškerých elektrospotřebičů.
Možnost dalšího vzdělávání:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium v nástavbovém studiu na středních školách příslušného zaměření.

Učební a studijní obory:
Truhlář se zaměřením na výrobu nábytku
V učebním oboru truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Zabývají se výrobou nábytku a zařízení a dále výrobou
jednoduchých stavebně truhlářských výrobků.
Instalatér
V učebním oboru instalatér se žáci učí montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.
Učební a studijní obory:

Klempíř se zaměřením pro stavební výrobu
Žáci se v tomto oboru učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, jejich spojování a sestavování. Zhotovování
a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb. Opláštění izolací potrubí apod. Osazování těchto výrobků na stavbách a jejich opravy.
Tesař
V tomto oboru se žáci učí ručnímu opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo; zhotovovat, sestavovat a osazovat tesařské výrobky a konstrukce; stavbě různých
lešeňových systémů, plošin a výtahových šachet; obedňovacím pracím a pažení výkopů.
Učební a studijní obory:
Zedník
V tomto oboru se žáci učí zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduché izolace, vnitřních a vnějších omítek. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí. Armování a betonování jednotlivých konstrukcí.
Pokrývač
V tomto oboru se žáci učí zhotovovat a opravovat měkké i tvrdé krytiny střech a střešních konstrukcí různých tvarů a sklonů, upravovat krytiny na hřebenech, nárožích, v úžlabích a u okapů; práce při obnově památek.

Stavební výroba
Žáci se v tomto oboru zabývají pracemi spojenými s přípravou pojiv, směsí (malty, betony, asfalty, atd.) a obsluhou jednoduchých stavebních strojů a zařízení.
Pracemi na výkopech, pomocnými pracemi na stavbách,
dokončovacími pracemi na stavbách.
Učební a studijní obory:

Dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví
Tento studijní obor je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení. Praxe je orientována na proces řízení výroby.
Stavební provoz
Tento studijní obor je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů ve stavebnictví. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení. Studium směřuje k praktickým provozním činnostem ve stavebnictví.

KONTAKTNÍ ADRESA:

SOU stavební a Učiliště Opava
Boženy Němcové 22
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 624 284
fax: (+420) 553 624 284

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.volny.cz/soust

Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 16.06.2003 v 14:55 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY