CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 04.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Horní Loděnice

Do roku 1949 zněl název obce - Německá Loděnice (Deutsch Lodenitz). Poprvé je připomínána v latinské listině r. 1296. Od toho roku patřila pánům ze Šternberka.

Roku 1314 obdržel polovinu vsi Diviš ze Šternberka (doživotně) od opata kláštera Hradiště, druhá část vsi byla r. 1358 Albertem ze Šternberka připojena k panství Bolky z Bystřice, r. 1397 se klášter soudil z Markvartem ze Šternberka o půl vesnice a Pustou Loděničku s lesem Ratnovem.

V polovině 16. století byla ve vsi protestantská fara při dřevěném kostelíku, za třicetileté války zanikla.

Do r. 1784, kdy byla zřízena fara při kostelu sv. Isidora r. 1786, Německá Loděnice patřila k Domašovu (dříve k Berounu).

Od r. 1850 byla Německá Loděnice samostatnou obcí okresu Šternberk, později byla připojena k městu Šternberk, nyní je opět samostatná.

V letech 1938 - 194b byla obec připojena k Německu. Německá Loděnice bývala středně velikou, čistě německou obcí ( v r.1930 zde žilo 681 obyvatel, z nich 678 německé a 2 české národnosti). Od r. 1880 zaznamenala silný populační úbytek. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo odsunuto.

Obec měla zemědělský charakter, ale do r. 1879 se v okolí těžila železná ruda. Zaniklé doly (poddolován je prý i kostel) se jmenovaly: Ferdinand, Libor, Rosalie, Žofie.

V r. 1890 byly v obci 2 mlýny, 3 břidlicové lomy a cihelna, později vznikla pila a družstevní mlékárna. V obci sídlil poštovní úřad a záložna (starý Loděnický mlýn jižně od obce byl zbořen po r. 1945).

V r. 1946 bylo založeno oblastní potravinářská družstvo (s výměrou 12OO ha), v r. 1949 ustaveno JZD, avšak již v r. 1950 převzalo jeho pozemky ředitelství ČSSS v Horní Loděnici, které postupně převzalo pozemky i dalších likvidovaných družstev v okolí : Dalov, Domašov u B., Domašov u Št., Lipina, Těšíkov, Hraniční Petrovice.

Německá škola byla v obci již od r. 1853, po r. 1945 je vystřídala Česká Škola, dnes dojíždějí Školáci do Dalova.

Správu obce vykonávali až do zrušení poddanství v zastoupení vrchnosti dědiční rychtáři obdaření řadou výhod (od r. 1561 je ve vsi privilegovaná rychta). V r. 1850 převzaly řízení obecních záležitostí volené orgány obecní samosprávy - obecní výbor a představenstvo, po r. 1919 obecní zastupitelstvo (volené na základě poměrného zastoupení politických stran) a obecni rada. Hlavou obce byl volený starosta.

V letech 1918 - 1933 měla největší vliv v životě obce německá agrárni strana (Bunt der landwizte), v polovině 30. let byla předstižena Sudetoněmeckou stranou. Po připojení obce k Německu (v říjnu 1938) bylo i zde zavedeno německé obecní zřízení se jmenovanými orgány obecní správy, které ukončily svou činnost v den osvobození obce - 5. května 1945.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 02.12.2002 v 10:09 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY