CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 04.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Horní Studénky

První písemná zmínka o obci se datuje z roku 1353. Je zřejmé, že obec byla osídlena i před tímto datem. Kostel je doložen již v roce 1531. Kostel zasvěcený sv. Leonardovi, který byl známým poutním místem, byl postaven 1666 - 1672 a nahradil starší, dřevěný. První zmínka o poutích je už z roku 1620. V roce 1734 byly postaveny ambity kolem kostela, které měly chránit poutníky před nepohodou. Od tohoto roku se dají sledovat i její šlechtičtí majitelé.

Fara v dnešní podobě stojí od roku 1788. Škola v obci byla už před rokem 1786. V roce 1908 se přemístila výuka do nové budovy, ve které se učí dodnes.

Ve státním seznamu kulturních památek je zapsán kostel sv. Leonarda, kříž u kostela, ambity kolem kostela a dřevěná boží muka na jižní straně vsi
Po zrušení patrimoniální správy připadly Horní Studénky k soudnímu okresu Šilperk a politickému okresu Zábřeh. Vzhledem k chudému horské-mu zemědělství si zdejší občané hledali i jiné zdroje obživy, zejména v do-máckém obšívání nitěných knoflíků a ve výrobě dřevěného nářadí, kartáčů,
pometlí a košů. Zemědělci si zde před první světovou válkou zřídili druž-stevní mlékárnu. Při volbách po roce 1918 získávali největší počet hlasů střídavě lidovci a agrárníci. Horní Studénky byly jednou z mála vesnic, kde většina obyvatel hlasovala v prosinci 1938 proti Hitlerovi. Za nacistické okupace se zdejší poutě změnily v české národní manifestace, takže byly v roce 1941 zakázány. Koncem války bylo v obci aktivní odbojové hnutí.
Po roce 1945 odešel značný počet rodin do nově osídlovaných obcí v okolí. Zemědělci se dlouho zdráhali založit JZD, které vzniklo teprve v roce 1957; ke zlepšení jeho hospodářské situace došlo až o deset let později, kdy se spojilo s JZD Zborov a vzápětí i s JZD Svébohov; tento integrovaný celek se stal v roce 1972 součástí zemědělského družstva s centrem v Jedlí. V roce 1990 zde zůstala škola nižšího stupně, tři obchody a hostinec.
Pro návštěvníky této svérázné obce je nejpozoruhodnější zdejší poutní kostel sv. Linharta, ochránce dobytka před morem a jinými chorobami, s arkádovými ambity a se zajímavým křížem z roku 1814, jehož nápis evokuje předcházející napoleonské války.

Z rodáků je ve vědeckém světě známý MUDr. Čeněk Rýznar, nar. 9.1.1845, který se vedle lékařské vědy zabýval archeologií a proslavil se objevem pohřebišť skrčenců u Únětic. Své sbírky věnoval Národnímu muzeu.
Ve vojenských a politických kruzích je známý generálmajor Vladimír Přikryl, nar. v r. 1895. Sloužil v legiích na ruské frontě a ve 2.světové válce bojoval ve Francii, SSSR a ve Slovenském národním povstání. V padesátých letech byl vězněn. Byl oceněn mnoha vyznamenáními.
Václav Rýznar, nar. 1901 byl původním povoláním učitel. Vedle svého povolání byl 50 let kronikářem obce, zabýval se historií a zvyky rodného kraje. Publikoval řadu prací na toto téma. Sbírka pověstí z odkazu Václava Rýznara "Z kraje pod Bukovou horou", která se nedočkala vydání za života autorova, vyjde u příležitosti 100. výročí jeho narození.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 31.07.2003 v 08:38 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY