CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 06.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Heřmanovice.

Prostor Heřmanovic je starým sídlištěm. Z mladší doby kamenné se tu nalezen na Příčném vrchu pazourkový oštěp, u jižních hranic obce stál kdysi hrad Quinburg . v Heřmanovicích bylo čtvercové tvrziště s valem a příkopem, obdobné bylo i na Annenském vršku.

Počátky osídlení obce prvními kolonizátory se datuje už ve 13 století.

Přibližně od roku 1281. Dokument z roku 1339 dokazuje, že tzv. Oppidium Hermanstat, bylo už ve své době významnější městečko. Ovšem po roce 1455, kdy sousední Cukmantl (dnešní Zlaté Hory) dostaly takzvané "magdeburské právo", Heřmanovice ve svém rozvoji stagnují. Další oživení přichází až počátkem 17. století. Heřmanovice také změnily několikrát majitele, patřily knížectví opavskému, později Janu Lucemburskému a Karlu IV. V konečné fázi pak přecházejí do majetku knížectví nisského a nakonec biskupství vratislavskému.

Mimořádně velká horská obec, ležící 7 km od Zlatých Hor. Jedná se o původně hornickou lokalitu s hamry a výrobou vápna, pilami a mlýny na bývalém panství Zlaté Hory. Ves hromadného typu, poprvé připomínána v roce 1339 jako městečko. V 1. polovině 15. století částečně zpustla, obnovena byla po roce 1445 jen jako ves Roku 1460 kníže Mikuláš Opavský postoupil území králi Jiřímu z Poděbrad. Od roku 1474 patrily ke knížectví nisskému. Po roce 1945 demolováno několik desítek domů. Ve střední části necitlivé dostavby. Lesní lánová ves s rozvinutou zástavbou volně stojících jednodomů nebo dvoustranných nepravidelných statků.

Prohlášením sídelního útvaru Heřmanovice za vesnickou památkovou rezervaci nařízením vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995, publikováno ve sbírce zákonů č. 34 (25. 7. 1995), se zabezpečila zvýšená ochrana této velké jesenické vesnici.

Heřmanovice v minulosti nesly také návez Hermannstadt.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 28.03.2005 v 14:19 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY