CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pátek 06.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Kdy a kým byl tento kostel postaven nám není známo. Patří však mezi nejstarší kostely v širokém okolí. Je 16 sáhů a 5 stop dlouhý a 6 sáhů a 6 coulů široký. Jeho stavební historie je velmi složitá. Různými opravami a přístavbami se jeho vzhled poměrně často měnil. Má gotické jádro, což je patrno z obvodového zdiva s opěrnými pilíři, stejně jako presbytář, který má hvězdicovitou, žebrovou klenbu. První zprávu o tomto kostele máme z roku 1378. Tehdy opavská knížata Václav a Přemek povolili bratrům Petrovi a Kunešovi z Varty, majitelům dvora při městě Hlučíně, aby 6 kop grošů darovali na postavení nového bočního oltáře "corpotis Christi". Současně žádali olomouckého biskupa Jana ze Středy, aby tuto fundaci potvrdil. Listina byla zapsána 16. srpna 1378.Z další listiny se dovídáme jméno prvního faráře hlučínské farnosti. Je to listina z roku 1392 a je v ní farářem jmenován Petr Meissner z Peterswaldu. Mezi léty 1522 a 1533 dochází k další přístavbě a to kaple sv. Michaela - dnes "Boží hrob" a na protější straně kaple Panny Marie Egyptské - dnes boční vchod. Z další zprávy se dovídáme, že v roce 1597 se zřítila kostelní věž a pobořila část kostela; klenutí chrámové lodi a kapli sv. Tří králů. Z tohoto faktu usuzujeme, že strop presbytáře a kaple sv. Anny zůstaly původní. V roce 1608 byla chrámová loď zaklenuta a celý gotický kostel byl upraven v barokním slohu. K úpravám došlo také v kapli sv. Tří králů ( dnes kaple sv. Andělů ), která byla rozšířena do dnešní velikosti. V roce 1508 dochází k přístavbě kostela a to kaple sv. Anny. Její klenutí má bohatý hvězdicovitý vzorec a renesanční štuková žebra. Touto přístavbou dostal půdorys kostela tvar kříže. Vyplývá z toho, že na protější straně musela být již dříve přistavěna kaple sv. Tří králů - dnes kaple sv. Andělů, která má barokní klenbu jako chrámová loď. V lunetách klenutí chrámové lodi jsou kulatá okna,která jsou symetrická s opěrnými pilíři z venkovní strany. Znamená to, že jsou ze starší doby. V roce 1616 postihl město i nově opravený kostel ničivý požár. Z dochovaných zpráv víme, že vypukl ve čtvrtek po Nanebevzetí Panny Marie (15.srpna). Žárem spadlo nové klenutí chrámové lodi a usmrtilo dva kněze. V roce 1618 o sv. Františku byl kostel znovu zaklenut válenou klenbou ve stylu raného baroka a vnitřek kostela byl znovu obnoven. V roce 1645, v období 30-ti leté války, zapálili kostel Švédové, ale shořely jen krovy. V roce 1649 udeřil do kostelní věže, která byla po požáru z roku 1645 teprve dokončena, blesk a opět ji poškodil. Od tohoto roku nevíme, zda věž kostela i nadále existovala, s největší pravděpodobností však kvůli umístění zvonů byla nahrazena jen malou věžičkou nad střechou kostela. Až v roce 1791 byla opět přistavěna u zadních dveří čtyřhranná věž, která je vysoká 148 stop, tj. 46,7 m. V těchto místech, tzn. v průčelí kostela bylo dříve velké kulaté okno. K dalším drobným úpravám došlo v období mezi rokem 1872 a 1887, kdy byla vsazena nová malovaná okna v hlavní chrámové lodi. V roce 1902 došlo k přestavbě a úpravě presbytáře, kde byla taktéž vsazena nová barevná okna, darovaná věřícími zdejší farnosti. V roce 1922 došlo k probourání zdiva mezi hlavní lodí a kaplí sv. Andělů, a tak vznikl druhý oblouk, který přispěl k prosvětlení kostela. Ve stejném roce byl zvětšen chor. Uvnitř kostela je řada krypt, ve kterých jsou pohřbeni majitelé hlučínského panství, faráři zdejší farnosti a někteří vážení občané města. Nejstarší renesanční náhrobní desky patří paní Markétě Zvolské (z r.1522) a paní Kateřině z Fulštejna, sestře Bernarda ze Zvole (z r.1533) Obě desky jsou psány staročeštinou, ostatní náhrobky jsou psány latinsky. Vzácné zvony, které v minulosti tento kostel měl, byly odebrány v období I. a II. světové války. Dnešní zvony pocházejí až z roku 1943. Nejsou sice bronzové, ale mají dobrý zvuk. Kostel sv. Jana Křtitele tvoří charakteristickou dominantu města, kterou dotváří i hřbitovní kostel sv. Markéty. Oba kostely patří mezi kulturní a historické památky Hlučína.
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.01.2003 v 07:57 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY