CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 04.08.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Historie obce Holetín

Název Holetín je odvozeno od vlastního jména Holeta, ves bývalého panství Rychumburk. První historické zprávy o Holetíně pocházejí z roku 1144, kdy se dovídáme o starodávné cestě z východních Čech na Moravu. Vedla z Chrudimska přes Horní Holetín, vyhýbala se Čertovině, od Medkova Kopce se svažovala k Hlinsku na most, poněkud výše než vede současná silnice. Přes most směřovala stezka do Hlinska a Chlumu. Nešlo o bezvýznamnou cestu, jak o tom svědčí záznam z roku 1656. Zde se uvádí, že po silnici skrze Holetín k Hlineckému téměř všichi formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase se vracejí.

V roce 1374 bratři Dětleb a Ješek Nepášek ze Seslávek byli společníky dědictví v Holetíně. 1415 pečeť rychty Holecké připojena ke stížnostem proti upálení Mistra Jana Husa. 1620 prodal Tomáš Medek z Holetína Medkovy Kopce, roku 1715 tábořila v Holetíně švédská vojska. Již roku 1785 patřil Holetín k největším osadám okresu hlineckého.

Léta Páně 1788 se datuje první zpráva o škole. Učilo se v soukromí v domě čp.84 v Dolním Holetíně, později v čp.75. Roku 1823 byla za rychtáře Mládka a dolnoholetínského rychtáře Oplištila postavena nová kamenná škola v čp. 105. Finančně tuto stavbu podpořil hrabě Filip Kinský na Rychumburku. V budově byla učebna, učitelův byt (světnice, kuchyně a komůrka), chlév, sklep a u jižní strany budovy malá zahrádka. Ve věžičce na střeše byl zvonek. Zvonění klekání, poledne i pohřbu obstarával učitel. V průčelí školy stával plechový krucifix a tabulka s nápisem: Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, neb takových je království boží. V letech 1823-38 působil jako první učitel Antonín Dvořáček. V roce 1923 za podpory 90% státní subvence zvětšena o patro, kde byly zřízeny byty pro učitele. Severní polovice přízemí sloužila od r. 1908 poštovnímu úřadu. První poštmistrovou zde byla Marie Hobzová. V červenci 1881 započato s výstavbou nové školy a již 17.9.1882 se konalo slavnostní svěcení školy. Školu vysvětil ranský farář Jan Vlach. Slavnostním řečníkem byl poslanec Karel Adámek z Hlinska. Náklady na výstavbu činily 14.000 zlatých. Ve staré škole poté zřízen byt pro druhého učitele, kterým byl evangelík Jan Poupa, který zde žil i se svou početnou rodinou až do své penze. Původní budovu školy namaloval Bedřich Vacek z Čertoviny.

25.6.1893 slavnostně vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele. Obec má dva hřbitovy od roku 1886 katolický a evangelický. Ze spolků byl v roce 1884 založen divadelní spolek "Tyl", roku 1891 pak spolek dobrovolných hasičů a v roce 1919 ustavena tělovýchovná jednota Sokol. 1.3.1931 začal jezdit soukromý autobus Holetín-Hlinsko-Chlum pana Františka Bíška z Holetína. Jezdil 3x denně. v roce 1926 byla provedena elektrifikace obce. V roce 1942 byla postavena vlaková zastávka na trati Pardubice-Havlíčkův Brod. Před rokem 1890 žilo ve 240 domech 1395 obyvatel.

V obci bylo před II.světovou válkou i krátce po ní řada soukromých obchodů a řemesel. Kromě ševce, krejčího, kováře, truhláře, řezníka a dalších řemesel zde bylo také 6 hostinců, textilní továrna, bělidlo a tvrz. Občané nemuseli jezdit za nákupy do měst, vše pořídili v obci. Po tomto období se od roku 1948 živnosti pomalu likvidují a začíná se zakládat JZD, které vzniká roku 1949. Protože v obci není dostatek pracovních příležitostí, mladí odcházejí za prací do měst a vesnice se postupně vylidňuje. Podniky ve městě dávají výhodné bydlení mladým rodinám. V roce 1960 se opět slučuje Horní Holetín s Dolním a Horními Babáky v jednu obec. Jedna z prvních velkých akcí v Holetíně je výstavba koupaliště v letech 1953-1958. To je budováno svépomocí občany i členy Sokola za přispění státu. Další velké stavby jsou hasičská zbrojnice, výstavba mateřské školy, autobusových čekáren a výstavba prodejny potravin. Její otevření je zdokumentováno na fotografii. Účast na této jedinečné akci byla hojná. V roce 1984 se začíná stavět vodovod v důsledku havárií studní znečištěných bývalým ACHP Hlinsko.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://holetin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 10:36 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY