CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pondělí 13.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Mohelenská hadcová step

Živá příroda reaguje citlivě na klimatické podmínky a je ovlivňována složením hornin daleko více, než si obvykle uvědomujeme. Rostliny potřebují k životu řadu chemických prvků, které musí být v rovnováze. Pokud tomu tak není, je ohrožen jejich růst. Některé rostliny se dokázaly přizpůsobit i těmto specifickým podmínkám a najdeme je právě zde. Hadec (serpentinit) při zvětrávání uvolňuje do půdy nadbytek hořčíku, ostatních prvků je minimum. Všeho moc však škodí. Některé rostliny jsou odolné a takové podmínky jim nevadí. Jiné jsou dokonce na nadbytku hořčíku závislé a jinde nerostou. Část rostlin přežívá ve zmenšené formě (odborně se tento jev nazývá nanismus). Na rostlinách je přímo závislý hmyz. Kde jsou specifické druhy rostlin, tam jsou tedy i specifické druhy hmyzu.

Až 120 m vysoké svahy na pravém břehu nad meandrem řeky Jihlavy, nazývaným Čertův ocas, jsou po mnoha stránkách zvláštní. Sklon skalního amfiteátru k jihu způsobuje vyšší teplotu území, než má okolí (ve srovnání s obcí Mohelno je to asi 100 C). Hadec (serpentinit) je navíc tmavý a dobře akumuluje teplo.

Mohelenská hadcová step patří k nejznámějším stepím na našem území. Rostliny a hmyz odtud studovala řada badatelů. Vzhledem k významu a zájmu je chráněna již od roku 1933. Přístup je sice možný jen po značených cestách, ale naučná stezka Vás provede celou lokalitou a po nejzajímavějších místech.
Lidé na tomto zvláštním území žili od starší doby kamenné, což dokládají nálezy pazourkových nástrojů. Přímo na začátku naučné stezky je mohyla z doby železné. Na mohyle jsou boží muka. Samotná obec Mohelno vznikla na místě původního opevněného místa pravděpodobně již ve 12 století.

Krajina byla nejvíce ovlivněna výstavbou blízké jaderné elektrárny Dukovany (výkon 1760 MW), přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice a vodní nádrží Mohelno. Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu na jihozápadní straně, vodní nádrže zcela změnily původní peřejnatý tok řeky Jihlavy. Pro vodáky je vhodný až pod přehradami. Radioaktivity se na naučné stezce bát nemusíte. Mimo jiné je elektrárna kontrolována i Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Radioaktivní pozadí je zde vlivem podložních hornin dokonce menší, než jinde.

Mohelenská hadcová step je představuje unikátní společenstvo hadcových skal. Některé rostliny, jako např. drobná kapradina podmrvka jižní rostou u nás jen zde. Kavyly jsou nápadné svým stříbrným vzhledem. Jak pestré je společenstvo drobných živočichů ukazuje příklad pavouků - bylo jich zde nalezeno 285 druhů, z toho 72 se na území České republiky našlo jen zde.

Součástí ochrany je i znovuzavedení chovu ovcí. Pravidelná pastva udržuje stabilitu celého rostlinného společenstva.

Pokud se dostanete do tohoto kraje v době, kdy jsou zoraná pole, dívejte se kolem sebe zvlášť pečlivě. Jste v oblasti, kde se nacházejí vltavíny. Na rozdíl od známých jihočeských, které jsou obvykle zelené, jsou moravské vltavíny většinou hnědé. Největší naději máte po dešti, kdy vysvitne slunce a vltavíny jsou nejnápadnější.
Naučná stezka má dva okruhy - jarní a podzimní. I když mají oba stejné převýšení (115 m), je podzimní okruh méně náročný. V případě, že přijedete autem, je na začátku naučné stezky parkoviště s minimálním poplatkem. Stručný tištěný průvodce byl vydán obcí Mohelno a lze jej zakoupit u strážců naučné stezky.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.11.2004 v 12:48 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY