CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 07.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Pověst o králi Ječmínkovi

Uvádíme pověst O králi Ječmínkovi v podání Matěje Mikšíčka, i když určitě známější je podání Aloise Jiráska v knize Staré pověsti české. Mikšíček žil v letech 1815 - 1892 a byl to významný národní buditel v Brně, literát a redaktor společenského významu.

V jeho záznamu je po historické stránce možno vidět její značnou starobylost, protože se v ní zračí jak náboženská extáze doby barokní, tak i poživačnost doby renesanční. Jsme tedy přesvědčeni, že "ječmínkovská látka" byla živá již v 16. století, a že některé její prvky jsou ještě starší.

Pátrání po kořenech krále Ječmínka a po tom, zda skutečně žil jsou na obsáhlejší bádání a vypravování. Historické vazby nás mohou nasměrovat k Hanuši Haugvicovi z Biskupic, který u Chropyně začal stavět tvrz Nový Haugvicov na obranu proti nebezpečí vpádu z Uher. Chropyni tehdy drželi Ludanicové, jedni z nejbohatších zemskodeskových velmožů té doby, z nichž nejvýznamnějším držitelem Chropyně byl Václav z Ludanic, velký příznivec jednoty bratrské.

Historické prameny nás však mohou zavést až k rodu Arpádovců, uvážíme-li, že maďarské substantivum arpá znamená ječmen a víme-li, že Arpádovci byli prvou vládnoucí dynastií v Uhrách. To už by však bylo pátrání velmi složité, proto raději přikročme k samotné pověsti.

O králi Ječmínkovi

Ve Chropyni, městysi v kraji Přerovském, žil v dávnověké minulosti bohatý rytíř, poddanými milovaný pro svou spravedlnost, který byl pro své nevšední vlastnosti a dary ducha zvolen za moravského markraběte. Leč povýšen k důstojenství, počal si libovat v radovánkách, jimž uvykl na svých cestách, když byl všude vítán s velkou okázalostí. Jeho věrná a lidumilná manželka neopomenula ničeho, čím by milovaného chotě přivedla zpět k předešlé mírnosti života, leč bylo stále hůře. Chropyňský pán potřeboval na skvostné tabule a radovánky stále více peněz, proto uvaloval na poddané nové daně a svým úředníkům nařizoval, aby se vší přísností sháněli peníze do důchodu.

Když pak jednou opět chtěl uvalit nová břemena na poddaný lid, tu mu chtěla manželka tento úmysl vyvrátit, leč on popuzen strhl na ni ze stěny meč. Šťastně ze dveří vyklouznuvší manželku dal pak vyvléci z hradu žoldnéři, a když z okna uviděl, jak ji ze vrat vyvádějí, opět na ni běžel s taseným mečem. Vidouc manželka chotě zlostí rozpáleného a za ní spěchajícího, uskočila stranou do pole a tu v ječmeni porodila synáčka. Její sténání uslyšely ženy na poli pracující a odnesly ji k jedné sousedce i se synáčkem, jemuž na památku, že se v ječmeni narodil, bylo dáno jméno Ječmínek.

Když se zlý markrabě dověděl, kde je jeho choť ukryta, dal ji svými pochopy daleko zavést. Leč po čase markrabě přece jen prohlédl, kam až a jak hluboko padl, vyhnal ze svého hradu všechnu hýřící společnost a rozpomenuv se na svou věrnou manželku, chtěl vše napravit. Ale poslové pro ni vyslaní vrátili se se zprávou, že tam, kam ji před časy zavedli, není k nalezení. Tu rozkázal markrabě hledat ji všude na všech stranách, měšťané přerovští a chropyňští byli z prvých, kteří se na cestu vypravili, a vydal se také sám pán chropyňský se svou družinou.

Jednoho dne dostal se až na kraj lesa s velikou skálou, na níž stál kříž, a pod skálou zastal v jeskyni stařičkého poustevníka na modlitbách. I ptal se jej markrabě, zda neví o jeho paní a synu Ječmínkovi. A tu děl poustevník k němu tato, více než prorocká, slova: "Nehoden jsi manželky ctnostné, nehoden syna, k vyšším záměrům určeného. Věz tedy, že nenajdeš je více a neuhlídáš na světě tomto; neboť ve knize věčnosti četl jsem následná, zlatým písmem zaznamenaná slova: ‚Až Morava rodná ze všech stran nepřáteli stísněná bude, tenkráte přijde Ječmínek s mocí velikou, rozptýlí nepřátele a svou vlast vysvobodí od jařma cizího.‘ - Jdi a kaj se!"

Zasmušilý vrátil se markrabě do Chropyně, ale že se Boha spustil, nepocítil pravé lítosti, a zoufaje nad milosrdenstvím božím, skočil do zámecké studně.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muchropyne.cz

Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 10.11.2004 v 13:05 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY