CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Neděle 26.05.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Flóra Bílých Karpat

Prstnatec bezový, Vyškovec, květen 2008
Prstnatec bezový, Vyškovec, květen 2008
Flóra Bílých Karpat

Flóra Bílých Karpat je druhově velice bohatá a zahrnujíce odlišné fytogeografické prvky. Značný počet druhů dosahuje v Bílých Karpatech areálové hranice nebo má izolovaný výskyt.

V podrostu bučin a dubohabřin se vyskytuje ostřice chlupatá (Carex pilosa), ostřice převislá (C. pendula), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) a kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum). Tato druhová skupina je charakteristická pro bylinné patro listnatých lesů v nižších nadmořských výškách celých západních Karpat. V masivech Javořiny a Lopeníku rostou v nejvyšších polohách některé horské druhy, např. oměj pestrý (Aconitum variegatum), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), kakost lesní (Geranium sylvaticum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a silenka dvoudomá (Silene dioica). Jedle bělokorá (Abies alba) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) zasahují jen do severovýchodní části pohoří. Chrpa horská měkká (Centaurea montana subsp. mollis) a mochna zlatá (Potentilla aurea) se v Bílých Karpatech nevyskytují vůbec a setkáme se s nimi až ve východněji položených Javornících.

Kontakt s flórou panonské oblasti je nejzřetelnější v odlesněných částech nižších poloh Bílých Karpat. Zde je poměrně běžný dřín obecný (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) a kalina tušalaj (Viburnum lantana). Louky a suché trávníky jihovýchodní části pohoří hostí četné xerofilní druhy, např. kozinec dánský (Astragalus danicus), kosatec různobarvý (Iris variegata), len žlutý (Linum flavum), vítod větší (Polygala major), rozrazil vstavačovitý (Pseudolysimachion orchideum), rozrazil latnatý (P. spurium), srpici barvířskou (Serratula lycopifolia) a kavyl tenkolistý (Stipa tirsa). Hadinec červený (Echium maculatum), který patří do téže skupiny, se zachoval pouze u Blatničky. Některé z těchto druhů nemají panonské rozšíření, ale vyznačují se rozsáhlými kontinentálními areály, jež zasahující daleko na východ.

Několik vápnomilných středoevropských horských druhů proniká do Bílých Karpat jen ze slovenské strany údolím Váhu; do této skupiny patří ostřice bílá (Carex alba), ostřice ptačí nožka (C. ornithopoda) a podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa).

Jako příklady submediteránních druhů lze zmínit trojzubec lesostepní (Danthonia alpina) a koulenku prodlouženou (Globularia punctata). Kalcifilní druhy hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), starček stinný (Senecio umbrosus) a čistec alpínský (Stachys alpina) zastupují v Bílých Karpatech perialpidský prvek. Některé další druhy, např. česnek hadí (Allium victorialis), razilka smrdutá (Aposeris foetida), šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), hrachor panonský pravý (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus), všivec statný (Pedicularis exaltata), mochna malokvětá (Potentilla micrantha), subendemický starček dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) a také nedávno vyhynulý hořec bezlodyžný (Gentiana acaulis) mají v Bílých Karpatech pozoruhodný izolovaný výskyt.

V oblasti jsou dosti běžní četní zástupci čeledi vstavačovitých. Mimo jiné roste v Bílých Karpatech rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), tořič včelovitý (Ophrys apifera) a tořič čmelákovitý (O. fuciflora), tj. druhy, které se jinde v České republice vyskytují vzácně nebo zcela scházejí.

Na těžké, živinami bohaté půdy jsou vázány subhalofilní druhy, např. ostřice oddálená (Carex distans), ostřice ječmenovitá (C. hordeistichos), štírovník tenkolistý (Lotus glaber) a ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus). Prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum) a jitrocel přímořský (Plantago maritima), které mají podobné ekologické nároky, již vyhynuly.

Prameny a rozšiřující literatura: ELSNEROVÁ et al. 1984, GRULICH 1989, KUČA et al. 1992, PODPĚRA 1951, POSPÍŠIL 1994, RYDLO 2000, SILLINGER 1929, STANĚK et al. 1996, TLUSTÁK & JONGEPIEROVÁ-HLOBILOVÁ 1990
Bělokarpatská vrcholová louka, Moravské Kopanice
Bělokarpatská vrcholová louka, Moravské Kopanice

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 17.05.2009 v 18:48 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY