CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Středa 21.04.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Životopis J.A.K.

Český filozof, spisovatel, a především pedagog světového významu, největší osobnost české kultury 17. století. Narodil se 28. 3. 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Vyššího vzdělání se mu dostalo až v šestnácti letech na přerovské Bratrské Akademii, fungující pod ochranou Karla staršího ze Žerotína. Komenský, známý v cizině pod jménem Comenius (komenyus), studoval na univerzitách v Herbornu a Heidelberku, od roku 1614 učil na bratrské škole v Přerově a později (od roku 1618) ve Fulneku. V 1622-1627 prožívá nejtěžší období svého života; v období pronásledování nekatolíků po porážce českých stavů po bitvě na Bílé hoře ztrácí své nejbližší a žije ve vlasti jako psanec. Nejbezpečnější úkryt našel na brandýsském panství Karla st. ze Žerotína, kde koncipoval též své literární texty, především Labyrint světa a ráj srdce. V r. 1628 opouští navždy svou vlast a uchyluje se do polského Lešna, kde byl roku 1648 zvolen biskupem jednoty bratrské a kde píše své zásadní pedagogické spisy (Velká Didaktika) a také svá díla pansofická (např. Prodromus pansophiae). Pobyt v Lešně přerušil na několikerá pozvání do ciziny, v ní již za svého života proslul jako zkušený organizátor školství.Tak léta 1641-1642 strávil v Anglii, kam byl pozván představiteli anglického revolučního parlamentu a v r. 1642 vstoupil do služeb rodiny de Geerů, kteří jej pak finančně podporovali po celý jeho život.

Ve švédských službách působil v severopolském Elblagu u Gdaňska (1642-1648). V r. 1644-1645 se účastnil mírových rozhovorů mezi zástupci katolíků, luteránů a kalvinistů v Toruni. Torunská colloquia charitativa neskončila úspěšně, avšak zhruba od této doby začal pracovat na svém hlavním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica). Čtyři roky pracoval na reformě vzdělání v Sedmihradsku (1650-1654) a po velkém požáru Lešna roku 1656, jenž zničil valnou část jeho, knihovny i připravených rukopisů, se přestěhoval do Amsterodamu, kde strávil posledních čtrnáct let svého života. V r. 1656-1657 vyšly v Amsterodamu jeho sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia) a zde také koncipoval a vydával své polemiky proti sociniánům a pracoval na dokončení své Obecné porady. V l. 1665-1670 psal svůj "myslitelský deník", v němž se pozoruhodným způsobem dovršuje Komenský své myšlení. 15. 11. 1670 umírá a místo svého posledního odpočinku nachází v Naardenu, v městečku nedaleko Amsterodamu.

Komenského pedagogické spisy provází hluboká víra v možnost zlepšení lidstva výchovou, vedenou vhodným a účinným způsobem již od nejnižšího věkového stupně. Patří k nim např. proslulá Brána jazyků otevřená (1631), Česká didaktika (1632 - později latinsky Velká didaktika) a Svět v obrazech (Orbis pictus, 1658). Své pedagogické spisy vydal Komenský souborně v Amsterodamu roku 1657. Kromě nich vysvětlil své názory o možnostech výchovy a vzdělání lidstva knihou Cesta světla (1641 -1642), jež se měla rozrůst ve Všeobecnou poradu o nápravě lidských věcí, avšak zůstala nedokončena.

Další částí tvorby se Komenský obrací k české vědě knihami Vzdělancům mého národa (1616-1618), nedokončeným Pokladem jazyka českého, jehož podklady shořely v Lešně, a pojednáním O poezii české (1620).

Nejvýznamnějším dílem Komenského je Labyrint světa a ráj srdce ( poprvé vyšel roku 1631), kritika současné společnosti a jejího stavu, z něhož Komenský hledá východisko, ve spojení s bohem. Druhou nejpůsobivější Komenského prací je Kšaft umírající matky jednoty bratrské . Napsal ho roku 1650 pod dojmem vestfálského míru. jenž učinil konec nadějím protestantských exulantů - přesto dílo vyznívá v naději na lepší budoucnost národa.

Komenského spisy plně docenila teprve moderní doba, spatřující v něm prvního velkého pedagoga, jenž formuloval dodnes platné zásady demokratičnosti vzdělání pro hochy a dívky, přiměřenosti látky, srozumitelnosti podání.


Dílo J.A.K.

1623 - Labyrint světa a ráj srdce (vydán 1631)
1627 - náčrt České didaktiky
1631 - proslulá učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)
1641-1642 - Londýn: vybídnut anglickými přáteli, připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), jakési mezinárodní akademie učenců, a píše programový spis Via lucis (Cesta světla)
1642-1648 - Elbink (Elblag) ve východopolském Pobaltí (tehdy pod kontrolou Švédů): psaní učebnic pro Švédy za podpory de Geera
1644-1645 - počátky největšího Komenského díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských)
1654 - Schola ludus (Škola hrou)
1656, 28.-30.4. - vypálení Lešna polskými vojáky, ztráta rukopisů a majetku, záchrana holého života
asi 1657 - vydání prvních dvou dílů Obecné porady (další, částečně rozepsané díly po Komenského smrti ztraceny, objeveny až 1934, kompletní české vydání teprve 1992)
1657-1658 - vydání sebraných pedagogických spisů Opera didactica omnia
1658 - vydání Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), první obrázkové encyklopedie pro děti
1667 - vydán Angelus pacis (Anděl míru): požadavek odstranění válek mírovým jednáním
1668 - vydání spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), Komenského filozofická závěť vyjadřující touhu po klidu duše a harmonickém splynutí s Kristem
Vliv Komenského díla je značný. V Anglii se vytvořila ještě za jeho života skupina učenců (tzv. komeniáni), k jeho dílu se přihlásil G. W. Leibniz, ovlivnil i J. G. Herdera. Naopak ostře jej kritizoval P. Bayle a ovlivnil tak názor mnoha osvícenců. V 19. a v 1. polovině 20. století byl Komenský uznáván především jako zakladatel pedagogického realismu a reformátor škol a výchovy, v posledních desetiletích roste zájem o Komenského jako filozofického myslitele. V české filosofii se Komenským zabývali J. Kapras, T. G. Masaryk, F. Drtina, V. Hoppe, J. Tvrdý, E. Rádl, J. Patočka, J. Popelová, R. Kalivoda. Ze zahraničních autorů především J. Piaget, G. Sarton, E. Spranger, B. Suchodolski, K. Schaller, E. Schadel ad. T. G. Masaryk nazval Komenského prvním panevropanem. Dnes je Komenského dílo ještě aktuálnější než v Masarykových časech, neboť Komenského antiimperiální pojetí evropské jednoty získává opět na závažnosti.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 14:18 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY