CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 07.07.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST SOKOLOVSKO, o.p.s.
SPOLEČNOST PRO INFORMACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

IČ : 26369168

Vznik obecně prospěšné společnosti

Vznik obecně prospěšné společnosti "Destinační společnost Sokolov" je odezvou na citelnou absenci neziskové organizace, která by koordinovala a iniciovala aktivity přesahující pravomoci jednotlivých subjektů činných v regionálním cestovním ruchu a ochraně přírody regionu Sokolovska v podmínkách stále náročnější a globalizující se konkurence v tomto segmentu národního hospodářství. Aktivita této společnosti navazuje zejména na tzv. " management destinací ", který lze charakterizovat jako vytváření a řízení silných, na trh orientovaných a systémově řízených jednotek - " destinací " .


Poslání OPS

Zřejmě největším deficitem odvětví cestovního ruchu v regionu Sokolovsko pro dosažení jeho trvalého rozvoje a dlouhodobé ekonomické výtěžnosti je plánování a sledování včetně explicitního monitorování cestovního ruchu s následnou optimalizací s cílem dosažení rovnovážné kapacity všech činností s tímto přímo či nepřímo spojených.

Posláním obecně prospěšné společnosti Destinační společnost Sokolovsko je v první řadě zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného vyváženého rozvoje segmentu cestovního ruchu širšího regionu Sokolovska a tím zásadně napomáhat zvýšení jeho prodejnosti a pozice jako destinace na cílových trzích. Dále rovněž významná podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, vzdělávání, rozvoje pracovních příležitostí, malého a středního podnikání i ochrany životního prostředí v regionu.

Tato činnost navazuje na program rozvoje cestovního ruchu a regionálního rozvoje ze strany České centrály cestovního ruchu, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších státních institucí včetně Krajského úřadu Karlovarského kraje až po programy rozvoje jednotlivých měst, obcí a dalších subjektů.


Destinační společnost

Základním úkolem destinační společnosti je pak propojit právně samostatné poskytovatele služeb v cestovním ruchu do uskupení, které může v závislosti na místním kontextu plnit řadu úkolů, od koordinace nabídky až po návštěvnický management.

Právě management destinací má jako jeden ze základních prvků přispět k rozvoji cestovního ruchu a následnému ekonomickému rozvoji všech sdružených jednotek v příslušném území, i když individuální jednotky mohou vůči sobě v rámci regionu zaujímat konkurenční postavení.

Rozhodujícím faktorem ve vývoji destinací je pak požadavek, aby z relativně samostatně existujících míst, podniků a subjektů provozujících infrastrukturu služeb cestovního ruchu vznikla strategicky řiditelná a v rámci mezinárodního trhu konkurenceschopná jednotka s možností dynamického rozvoje.

Základní podmínkou je, aby systémově řízená destinace měla příslušnou organizaci a management (destinační společnost), která je mimo jiných zdrojů zejména v položce stabilizující složky rozpočtu financována klíčovými subjekty cestovního ruchu v regionu. Ostatní prostředky jsou poskytovány na základě projektů a dotací (grantů) na jednotlivé akce strukturálními fondy EU, MMR, ČCCR, Euroregionu Egrensis, Karlovarským krajem a dalšími zdroji. Další finanční prostředky jsou čerpány z běžných rozpočtových zdrojů účastníků na jednotlivé akce a v rámci DS pouze koordinovány ( viz běžné roční plány společností ).

Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Pro zahraniční návštěvníky může být destinací celá země nebo některý její region, případně město. Schopnost turistických regionů obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivněna způsobem řízení a organizace cestovního ruchu na jejich území.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.
RNDr. Miroslav Vidlák, ředitel
Husovy Sady 2044
356 01 Sokolov
Česko (CZ)
tel: (+420) 352 627 888
(+420) 605 271 939

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sokolovsko.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 01.12.2004 v 15:19 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY