CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Neděle 19.09.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Přírodní rezervace Baroch

Infomační tabule při žluté turistické trase
Infomační tabule při žluté turistické trase
Rok vyhlášení: 1.1.1998
Rozloha: 31,39 ha
Katastrální území: Hrobice, Srch

Přírodní rezervace Baroch leží jižně od obce Hrobice. Důvodem je ochrana významného rybníku - hnízdiště ptactva a přilehlých slatinných luk s bohatou květenou a zvířenou.

Tato významná zoologická i botanická lokalita má rozlozu 93,58 ha, z toho ochranné pásmo tvoří 62 ha. Rozkládá se na severním okraji Kunětického lesa jižně od obce Hrobice. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1998 ve stavu, kdy byl rybník téměř celý zazemněný a zarostlý rákosovými porosty, s volnou hladinou zachovalou pouze na malé ploše. V minulých letech byla část vodní hladiny obnovena a díky tomu vznikla unikátní ornitologická lokalita, významný v hnízdním i mimohnízdním období. S celkovým počtem 146 zjištěných ptačích druhů se tato přírodní rezervace řadí k nejbohatším ornitologickým lokalitám východočeského regionu. Zároveň vznikly obnovou vodních ploch a mělkých litorálních pásem vhodné podmínky pro nástup společenstev světlomilných vodních rostlin a společenstev obnažených den. Pravidelné kosení a odstraňování náletových dřevin umožňuje postupnou obnovu vlhkých luk a litorálních porostů.

Živočichové
na lokalitě byl prokázán výskyt mnoha vzácných druhů živočichů všech skupin; k nejzajímavějším patří
vážky: vážka jasnoskvrnná, šídlo luční, šídlo červené, vážka černořitná, vážka ploská
obojživelníci: čolek velký, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, čolek obecný
plazi: ještěrka živorodá, užovka obojková
ptáci - hnízdící druhy: bukač velký, bukáček malý, chřástal malý, chřástal kropenatý, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský
ptáci - protahující druhy: jeřáb popelavý, orlovec říční, orel mořský, břehouš černoocasý, vodouš kropenatý, volavka bílá, čáp černý

Rostliny
V lokalitě jsou zastoupena společenstva rákosin, vysokých ostřic, vodních ploch, mokřadů, bezkolencových a slatinných luk, mokřadních olšin a vrbin.
Vodní plochy: žebratka bahenní, rdest trávolistý, bublinatka jižní
Litorál rybníka a tůní: pryskyřník velký, rákos obecný, orobinec širolistý, skřípinec jezerní
Obnažené plochy: myší ocásek nejmenší, protěž bažinná, sítina žabí, sítina cibulkatá, bezosetka štětinovitá, šáchorek hnědý, kuřinka červená
K nejcennějším biotopům patří ZCHÚ patří mozaiky slatinný a bezkolencových luk
v nichž se vyskytují chráněné druhy rostlin, např. kruštík bahenní, prstnatec májový, prstnatec pleťový, hadilka obecná

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
50.095441667N, 15.783E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 23:17 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY