CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Neděle 11.04.2021
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

90. výročí vzniku nemocnice

90. výročí vzniku nemocnice
Publikace "90 let Všeobecné nemocnice v Rýmařově, 450 let zdravotnictví na Rýmařovsku”


Při příležitosti devadesátého výročí otevření Všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I. v Rýmařově vydala společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov publikaci, která popisuje zajímavou historii zdravotnictví na Rýmařovsku od jeho počátků před 450 lety a vývoj stávající nemocnice od jejího vzniku do dnešních dnů, včetně popisu dnešní podoby nemocnice a její činnosti. Publikace má takřka 80 stran textu a 100 obrázků, historických i současných.

Zájemci mají možnost si knížku zakoupit v nemocnici, v Městském muzeu, Městském informačním centru i v prodejně knih.


V hotelu Excelent se uskutečnilo společenské setkání zdravotníků Nemocnice v Rýmařově

Restaurace hotelu a pivovaru Excelent v Rýmařově byla v pátek 29. listopadu 2002 místem slavnostního shromáždění lékařů a zdravotnických pracovníků nemocnice a hostů při příležitosti 90. výročí vzniku Všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I.

Setkání bylo zahájeno vystoupením asi 35 dětí, žáků hudebního a divadelního oddělení Základní umělecké školy v Rýmařově pod vedením ředitele Mgr. Jiřího Taufera. Jejich mnohotvárné, velmi dobře provedené a milé vystoupení navodilo příjemnou atmosféru večera. Při poděkování za jejich vystoupení zaznělo i ocenění skutečnosti, že na základě iniciativy vedoucí lékařky dětského oddělení MUDr. Gvozdiakové, díky pochopení vedení Základní umělecké školy a zájmu žáků výtvarného oboru se nově otevřený dětský pavilon proměňuje v barevný svět, který by měl malým pacientům pomoci překonávat potíže, které jim přináší nemoc a pobyt v nemocnici.

V hlavním projevu ředitel nemocnice prim. MUDr. Marián Olejník vzpomenul historii nemocnice a její často pohnuté osudy a vyjádřil upřímné poděkování slovy:


"Jak jinak zakončit krátkou vzpomínku na uplynulých devadesát let rýmařovské nemocnice, než upřímným poděkováním jejím zakladatelům, stovkám obětavých lékařů, zdravotnického personálu a všem ostatním. To oni vyhráli nesčetné množství bojů o lidské zdraví, střetů se smrtí, to oni se spolu se svou nemocnicí stali symbolem naděje všech zdejších lidí, kteří potřebovali v nejtěžších chvílích pomoc.

Všem bez rozdílu, jmenovaným i nejmenovaným, patří naše poděkování a ujištění, že v jejich práci budeme i nadále pokračovat.

Jistě bylo v průběhu devadesáti let již velmi mnoho vykonáno, ale mnoho práce je stále před námi. Bezesporu by bylo velice vhodné, aby se celý region zasadil o to, aby podpora nemocnice byla co největší a aby se postupně vybudovalo moderní zdravotnické zařízení, důstojné, příjemné, dobře vybavené a se vzornou péčí.

Věřte, prosím, vážení spoluobčané, že my, lékaři i veškerý personál nemocnice, jsme rozhodnuti pro splnění tohoto záměru a cíle udělat vše, co je v našich silách.”

V krátkých pozdravných projevech vyjádřili poděkování vedení nemocnice a zdravotníkům Ing. Romana Kotalová, vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu v Bruntále a Ing. Oldřich Přikryl, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovně v Bruntále.

Pozvání na setkání přijali také prim. MUDr. Miroslav Kraus, ředitel nemocnice v partnerském městě Krompachy a Marta Müllerová, hlavní sestra nemocnice, stávající starosta Ing. Petr Klouda a místostarosta Ing. Pavel Kolář, zástupci rýmařovských firem a také sponzorské firmy Schering, která přispěla na finanční zajištění setkání.

Dnešní příslušnice Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jejichž předchůdkyně nesly do roku 1960 hlavní tíhu vlastní péče o pacienty, zaslaly všem zaměstnancům nemocnice přání, aby se jim vždy dařilo vytvářet podmínky pro všechny ty, kteří potřebují pomoc a obyvatelům Rýmařova i okolí a aby ta "jejich nemocnice” jim ještě dlouhé roky sloužila.

V druhé části oficiální části večera byly předány děkovné listy a děkovné dopisy dlouholetým zasloužilým lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům jako výraz ocenění dlouholeté práce pro pacienty Rýmařovska a pro Nemocnici Rýmařov. Mezi oceněnými byli i nejstarší dosud žijící lékaři MUDr. Miroslav Smýkal, který přišel do Rýmařova pracovat v roce 1952, prim. MUDr. Vladimír Obhlídal (1955) a MUDr. Karel Božek (1957), který také v závěru oficiální části poděkoval vedení nemocnice a společnosti za úsilí, které věnuje řízení nemocnice a jejímu rozvoji.

Devadesáté výročí je nejen připomenutím, ale i důkazem dosavadní úspěšné činnosti Nemocnice v Rýmařově a také výzvou k dalšímu úsilí o její zachování a rozvoj.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nemrym.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 11.07.2004 v 13:06 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY